Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2021

 

 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στις σήραγγες προς τον σταθμό «Δημοκρατίας».
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και οι εργασίες μεταφοράς και εγκατάσταση των βάσεων εξοπλισμού των υποσταθμών φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος και παροχής ισχύος έλξης καθώς και του χώρου εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού (monorails) στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Στη νότια πρόσβαση ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής και βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης Μ’. Στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων και μικροπασσάλων προσωρινής αντιστήριξης και βρίσκονται σε εξέλιξη η εκσκαφή και οι καθαιρέσεις κεφαλής των πασσάλων για την κατασκευή του κεφαλοδέσμου.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης των προσωρινών ανοιγμάτων στις πλάκες μεσοπατώματος και οροφής του νοτίου τμήματος, καθώς και η τοποθέτηση της υδατοστεγάνωσης. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των τροχιών ανάρτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (monorails) στους τεχνικούς χώρους ΔΕΗ και υποσταθμού φωτισμού/παροχής βοηθητικής ισχύος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες επιχρισμάτων στο επίπεδο της αποβάθρας, χρωματισμών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στο νότιο τμήμα του σταθμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης του σταθμού και εργασίες εγκατάστασης σωλήνων διέλευσης καλωδίων πυρανίχνευσης και τοποθέτησης στηριγμάτων σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο του μεσοπατώματος.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, κατασκευής διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων, στο επίπεδο τροχιών, τοποθέτησης περιμετρικών γωνιών στήριξης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, επένδυσης με κεραμικά πλακίδια, στο αντλιοστάσιο του σταθμού και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων στις ράμπες στο επίπεδο της οδού, καθώς και εργασίες συνδέσεων καλωδίων και εγκατάστασης εξοπλισμού παροχής μέσης τάσης και συνδέσεων καλωδίων διανομής ισχύος χαμηλής τάσης. Στη διασταύρωση τροχιογραμμών ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της μεταλλικής δοκού διαχωρισμού των σηράγγων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης της δοκού με γυψοσανίδα.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του κεντρικού κλιμακοστασίου με πλάκες γρανίτη, η επένδυση του αντλιοστασίου του σταθμού με κεραμικά πλακίδια και η κατασκευή σοβατεπί στον τεχνικό χώρο του υποσταθμού ΔΕΗ. Επίσης, ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποχέτευσης, μεταξύ επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων και οδού, και η εγκατάσταση της μεταλλικής βάσης του εξοπλισμού υποδομής μετάδοσης πληροφοριών στην αίθουσα σταθμαρχείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, εργασίες κατασκευής του Β.Δ. διαχωριστικού τοιχίου μεταξύ του σταθμού και του Α.Π.Θ., η ηχομονωτική επένδυση των φρεάτων αερισμού με πετροβάμβακα, καθώς και η τοποθέτηση περιμετρικών γωνιών στήριξης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού παροχής μέσης τάσης, εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού και αεραγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του φυλακίου του Παπαφείου ιδρύματος, καθώς και  οι εργασίες τοποθέτησης των περιμετρικών μεταλλικών γωνιών έδρασης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρου και η εγκατάσταση της μεταλλικής βάσης του εξοπλισμού υποδομής μετάδοσης πληροφοριών στην αίθουσα σταθμαρχείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.  Συνεχίζονται οι εργασίες συνδέσεων καλωδίων και εγκατάστασης εξοπλισμού παροχής ισχύος μέσης τάσης, εγκατάστασης εξοπλισμού κλιματισμού στους χώρους  συσσωρευτών και εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, η τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ακουστικής επένδυσης στα φρέατα αερισμού, καθώς και εργασίες καλωδιώσεων και συνδέσεων εξοπλισμού διανομής ισχύος χαμηλής τάσης και εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες εγκατάστασης και υδραυλικές συνδέσεις ψύκτη νερού, αντλίας θερμότητας και των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου στους τεχνικούς χώρους, καθώς και εργασίες καλωδιώσεων και συνδέσεων εξοπλισμού διανομής ισχύος χαμηλής τάσης.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του φυλακίου του νοσοκομείου, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο επίπεδο οδού, εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο ανατολικό τμήμα της οδού Δελφών, για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης Ζ’. Στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα, εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, του ψύκτη νερού και της αντλίας θερμότητας, εργασίες εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης σχαρών και καλωδίων, στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας (πεζοδρόμια οδ. Σόλωνος).  Ολοκληρώθηκε η σύνδεση του δικτύου άρδευσης του σταθμού με την ΕΥΑΘ, η τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και η εγκατάσταση της μεταλλικής βάσης του εξοπλισμού υποδομής μετάδοσης πληροφοριών στην αίθουσα σταθμαρχείου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών σχαρών των φρεατίων αερισμού, εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, του ψύκτη νερού και της αντλίας θερμότητας, τοποθέτησης καλωδίων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου και καλωδιώσεων του συστήματος φωτισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών, γειώσεων και καλωδίων, στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των σχαρών στα φρεάτια αερισμού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων, εγκατάστασης καλωδίων και εξοπλισμού του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου και του συστήματος φωτισμού και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού (καλώδια και φωτιστικά τεχνικών χώρων), εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, ηλεκτρολογικών συνδέσεων κυλιομένων κλιμάκων και εργασίες κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων κλιματιστικών μονάδων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο συνεργείο επισκευών, οι εργασίες επένδυσης χώρων εστίασης με κεραμικά πλακίδια, καθώς και η τοποθέτηση των μεταλλικών θυρών του πλυντηρίου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ψευδοροφών ορυκτών ινών, εξωτερικών επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στη νότια πρόσοψη, εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου, κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, τοποθέτησης πανέλων διαμερισματοποίησης στο συνεργείο επισκευών, χρωματισμών, καθώς και εργασίες τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο πλυντήριο συρμών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηριακού συγκροτήματος Ι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων ασθενών ρευμάτων και τερματισμού λήψεων δεδομένων τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων φωτισμού και διανομής ισχύος, τοποθέτησης φωτιστικών στο κτήριο του συνεργείου επισκευών, εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων του συστήματος αυτομάτου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των στομίων, εγκατάστασης μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) οροφής και μονώσεων σωλήνων κλιματισμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του ανελκυστήρα ανύψωσης φορείων, εγκατάστασης ανεμιστήρων στο βαφείο συρμών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του λεβητοστασίου (κυκλοφορητές, βάνες κ.λπ.).

Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της εγκατάστασης επίπλων, σταθμών εργασίας και του video wall. Στο κτήριο 2,  βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων στέγης και κουφωμάτων αλουμινίου, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων, χρωματισμοί στο επίπεδο +58,00, τοποθέτησης πλακιδίων στους χώρους υγιεινής και στους χώρους γραφείων του Κ.Ε.Λ., κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας και κατασκευής ψευδοροφών ορυκτών ινών, στο επίπεδο +66,40 του Κ.Ε.Λ. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ενδοδαπέδιων καναλιών καλωδίων, εγκατάστασης σωληνώσεων κλιματισμού και τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων, καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, στο επίπεδο +66,40, συνδέσεων εξοπλισμού πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, στο επίπεδο +70,70.

Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και υποδομών των δικτύων πυρόσβεσης, άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, κατασκευής φρεατίων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωλήνων διέλευσης καλωδίων.

Εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία:

 • Κυλιόμενες κλίμακες: Ολοκληρώθηκαν οι ανεξάρτητες δοκιμές των κυλιομένων κλιμάκων των σταθμών «Παπάφη» και «Σιντριβάνι», καθώς και των δύο εξωτερικών του σταθμού «25η Μαρτίου» και δύο κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού «Βούλγαρη».
 • Ανελκυστήρες: Ολοκληρώθηκαν οι ανεξάρτητες δοκιμές των δύο ανελκυστήρων του σταθμού «Παπάφη» και του εξωτερικού ανελκυστήρα του σταθμού «Ευκλείδη».
 • Σύστημα Παροχής Ισχύος SIG, TLC: Ολοκληρώθηκαν όλες οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο.
 • Σύστημα 3ης Γραμμής: Επιτυχής ηλεκτροδότηση του συστήματος 3ης Γραμμής από το Αμαξοστάσιο Πυλαίας έως τον Σταθμό «Σιντριβάνι»
 • Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας (RADIO): Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο, καθώς επίσης και στο αντίστοιχο τμήμα της σήραγγας, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές διεπαφών με τα υποσυστήματα DCS και TLC

 • Σύστημα DCS: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές διεπαφών με τα υποσυστήματα Signalling, Radio και TLC.

Διενέργεια δυναμικών δοκιμών ραδιοκάλυψης σε όλο το τμήμα γραμμής από το Αμαξοστάσιο έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Βρίσκονται σε εξέλιξη δυναμικές δοκιμές διεπαφών με το υποσύστημα Σηματοδότησης.

 • Σύστημα Θυρών Αποβαθρών: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος στους σταθμούς «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδη», «Φλέμινγκ» και «Ανάληψη».

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης γραμμών μεταξύ των σταθμών  «Δημοκρατίας» και «Ν. Σ. Σ.» και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς 1 & 2 μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου», εργασίες λείανσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων στις σήραγγες μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Δημοκρατίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG