Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 404/21 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σε μορφή .pdf (241 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,35 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (300 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (49,3 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .xml (218 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG