Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-405/21 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ–ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP-405/21 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ–ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (218 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση σε μορφή .pdf (1,01 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση Παράτασης Προθεσμιών σε μορφή .pdf (411 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή – τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (999KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (225 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (91,5 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (1,03 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (139 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (53,0 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .xml (228 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG