Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Απρίλιος 2009

Ο πρώτος Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει 600μ σήραγγας, ενώ στις 23 Απριλίου ξεκίνησε και ο Μετροπόντικας «Γιωρίκας» την κατασκευή της δεύτερης, παράλληλης, σήραγγας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (63%) και στον σταθμό Αγ. Σοφία (54%).
Μάθε Περισσότερα

Mάρτιος 2009

Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση του δεύτερου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (“Μετροπόντικα”) και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο Σταθμό ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ και συνεχίζεται στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (43%) Ολοκληρώθηκε η εργοταξιακή εγκατάσταση στον σταθμό ΑΝΑΛΗΨΗ και σε εξέλιξη  βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων κοινής ωφελείας.
Μάθε Περισσότερα

Φεβρουάριος 2009

Ο πρώτος «Μετροπόντικας» συνεχίζει απρόσκοπτα το υπόγειο ταξίδι του ενώ σύντομα ολοκληρώνεται η συναρμολόγηση του δεύτερου «Μετροπόντικα». Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο σταθμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και στη διακλάδωση του Γραμμής του Μετρό προς Σταυρούπολη, ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι αντίστοιχες εργασίες στο σταθμό ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ και στον επίσταθμο του…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2009

Ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η συναρμολόγηση του δεύτερου «Μετροπόντικα». Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στα εργοτάξια: Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 99% Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 81% Επίσταθμος Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού 95% Διακλάδωση Γραμμής προς Σταυρούπολη 98% Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η…
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2008

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων. Επίσταθμός Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού 95% Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 91% Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 92% Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 51% Διακλάδωση προς Σταυρούπολη 92% Ολοκληρώνονται (91%) σύντομα οι εργασίες κατασκευής πασσάλων αντιστήριξης στο σταθμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ξεκίνησαν οι…
Μάθε Περισσότερα

Νοέμβριος 2008

Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων: Επίσταθμος ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 93% Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 76% Σταθμός ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 91% Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 45% Διακλάδωση Γραμμής προς Σταυρούπολη 72% Ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης (81%) βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στο Σταθμό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Μάθε Περισσότερα

Oκτώβριος 2008

Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η συναρμολόγηση του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων. Σύντομα ολοκληρώνεται η κατασκευή (86%) των διαφραγματικών τοίχων στο Συντριβάνι. Στο χώρο του πρώην Ορφανοτροφείου «Μ.Αλέξανδρος» ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής προκείμένου να κατασκευαστεί με δαπάνη της Αττικό Μετρό το κτίριο που θα στεγάσει το 1ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης…
Μάθε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2008

Στα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων και να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του. Παράλληλα στις αρχές του νέου έτους προβλέπεται να ξεκινήσει η συναρμολόγηση και του δεύτερου «Μετροπόντικα». Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του αναδόχου στους Σταθμούς ΕΥΚΛΕΙΔΗ και ΦΛΕΜΙΝΓΚ.
Μάθε Περισσότερα

Αύγουστος 2008

Ξεκίνησε η συναρμολόγηση του Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων στο ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες στους σταθμούς ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Η αρχαιολογική ανασκαφή που πραγματοποιείται για τις ανάγκες κατασκευής του Μετρό έχει ως σήμερα καλύψει συνολικά έκταση 7000τμ.
Μάθε Περισσότερα

Ιούλιος 2008

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στο σταθμό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Σε προχωρημένο στάδιο (71%) βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στο σταθμό ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η εκσκαφή του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Πολύ σύντομα ξεκινάει η κατασκευή της πλάκας δαπέδου στο φρέαρ εκκίνησης των δύο μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων στο ΝΕΟ…
Μάθε Περισσότερα
WCAG