Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση μεταξύ Ιπποδαμείας και 34ου Συντάγματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ ταυτόχρονα με αρχαιολογικές εργασίες στην Βασ. Γεωργίου, μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης) στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη.
    Σε εξέλιξη βρίσκεται αρχαιολογική ανασκαφή στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στην Γρ. Λαμπράκη και τη Γεωργίου.
  • Ολοκληρώθηκαν τα σκυροδέματα της επιδομής τροχιοδρόμου στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επιδομής, στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μ. Ασίας. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή θεμελίωσης των ιστών Catenary στη Μικράς Ασίας και την αναστροφή Λαμπράκη και βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές τομές για τη θεμελίωση των ιστών σε λοιπές θέσεις του έργου (Γρ Λαμπράκη, Γεωργίου, Εθν Αντιστάσεως κ.λπ.)
  • Ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο της Εθν Αντιστάσεως, τη Μικράς Ασίας (κόμβος με Σαρανταπόρου), τη Γρ Λαμπράκη (μεταξύ Μπουμπουλίνας έως Γεωργίου), και η εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό στην οδό Αγρινίου. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Μικράς Ασίας, το προσκείμενο πεζοδρόμιο της Εθν Αντιστάσεως, τη διαμόρφωση του κόμβου Ακτής Θεμιστοκλέους και Ζαννή και βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων με τον συνεπακόλουθο αστικό σχεδιασμό στην 34ου Συντάγματος.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG