Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την ανάθεση της Σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” με αριθμό αναφοράς RFP – 170/07, για τον οποίο η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφορών δημοσιεύτηκε στο Ελληνικό Τύπο (“ΕΞΠΡΕΣ”, “ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ” και “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”), αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

Η δημοσιευθείσα προθεσμία του άρθρου 8 της πρόσκλησης τροποποιείται και ισχύει ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών παρατείνεται και αντί την 1η Φεβρουαρίου 2008 λήγει την 18η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG