Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Η’ κυκλοφοριακής ρύθμισης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κυκλοφοριακής αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου (κατασκευή κεντρικής νησίδας), εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων στο δυτικό φρέαρ, καθώς και συνδέσεις καλωδίων του υποσταθμού παροχής φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ανοξείδωτων χειρολισθληρων, καθώς και εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων και του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάστρωσης πλακών γρανίτη στο επίπεδο της αποβάθρας και στο επίπεδο -3, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στο επίπεδο -2 και στο Ν/Α φρεάτιο, καθώς και εργασίες τοποθέτησης τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού και κατασκευής ηχομόνωσης στο δυτικό φράτιο αερισμού. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες κλεισίματος του δυτικού ανοίγματος της πλάκας οροφής και αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, κατασκευής της βόρειας και της νότιας πρόσβασης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού στο επίπεδο της αποβάθρας, εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες εγκατάστασης σχαρών και γειώσεων. Τέλος, συνεχίζονται οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην παιδική χαρά στο επίπεδο της οδού, εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, συνδέσεων του εξοπλισμού αντλιοστασίων σηράγγων, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων στους χώρους κοινού, εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της επιφάνειας, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύνδεσης των μόνιμων παροχικών καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου του εξοπλισμού του συστήμαος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης των ηλεκτρολογικών συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού – κλιματισμού, εργασίες ολοκλήρωσης της σύνδεσης των μόνιμων παροχικών καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Συνεχίζονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού αντλιοστασίων σηράγγων, καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων στους χώρους κοινού, καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του υποσκελετού ανάρτησης των επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στις προσβάσεις, εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Συνεχίζονται εργασίες συνδέσεων καλωδίων των ανεμιστήρων ώσης, συνδέσεων του εξοπλισμού αντλιοστασίων σηράγγων, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, καθώς και εργασίες κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας. Αναφορικά με της ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και τερματισμού καλωδίων του συστήματος τηλεπικοινωνιών, συνδέσεων εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εγκατάστασης και τοποθέτησης μονώσεων αεραγωγών, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής μονώσεων του συστήματος κλιματισμού. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού, καθώς και εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων κλιμάκων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG