Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κυκλοφοριακής αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου, εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων στο δυτικό φρέαρ, κατασκευών στην επιφάνεια της οδού, καθώς και συνδέσεις καλωδίων του υποσταθμού παροχής φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών θυρών, κατασκευής γειώσεων, τοποθέτησης σχαρών, εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αδιατάρακτης κοπής και σκυροδετήσεων στην βόρεια και στην νότια πρόσβαση, εργασίες για την αποξήλωση του οικοδομικού γερανού και την σκυροδέτηση του προσωρινού ανατολικού ανοίγματος, εργασίες επίστρωσης πλακών γρανίτη στην αποβάθρα και στον χώρο κοινού του επιπέδου -3, εργασίες κατασκευής ηχομόνωσης των φρεατίων αερισμού σηράγγων στο δυτικό τμήμα, εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων του συστήματος πυρόσβεσης, τοποθέτησης σχαρών και κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών στην αποβάθρα. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην παιδική χαρά στο επίπεδο της οδού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής επενδύσεων με χαλύβδινα φύλλα στους χώρους κοινού, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων στις ψάθες των κυλιομένων κλιμάκων, εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της επιφάνειας, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, τοποθέτησης των μονίμων καλωδίων σύνδεσης των ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του στεγάστρου της πρόσβασης, εργασίες για την τοποθέτηση ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και κουπαστών, καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Στο στάδιο βρίσκονται της ολοκλήρωσης οι εργασίες τελικών χρωματισμών και είναι, επίσης, σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές εργασίες για την τοποθέτηση χαλύβδινων επενδύσεων στους χώρους κοινού καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του υποσκελετού ανάρτησης των επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στις προσβάσεις, καθώς και οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εργασίες υδατοστεγάνωσης στους χώρους υγιεινής στο επίπεδο μετεπιβίβασης, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στο Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και εργασίες κατασκευής χωρισμάτων γυψοσανίδας, τοποθέτησης περσίδων αλουμινίου, κατασκευής ψευδοροφών, καθώς και εργασίες χρωματισμών στο κτήριο 2. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων κλιματισμού στο δώμα, εγκατάστασης της τράπεζας δοκιμών εξοπλισμού σηματοδότησης, καλωδιώσεων μονάδων ανεμιστήρων στοιχείου, καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου, στο κτήριο 9. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της νέας θύρας εισκόμισης συρμών, καθώς και εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων κλιμάκων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG