Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2023

 

 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εργασίες χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, κατασκευής πυροφραγμών, γειώσεων, εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα, κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της βόρειας και της νότιας πρόσβασης, εργασίες συναρμολόγησης των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων, προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του εσωτερικού ανελκυστήρα, εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών και κατασκευής γειώσεων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος πυρόσβεσης. Συνεχίζονται, επίσης, οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ:  Συνεχίζονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένης της πλατείας Μακεδονομάχων, εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και γειώσεων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης,
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού, ολοκλήρωσης των επενδύσεων με πλάκες γρανίτη στις προσβάσεις, τοποθέτησης φωτιστικών και μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στα πλατύσκαλα  των εξόδων κινδύνου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των καλωδίων παροχής ισχύος του συστήματος αερισμού σηράγγων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των καλωδίων παροχής ισχύος του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Συνεχίζονται εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού στα κτήρια 3 και 4, η εγκατάσταση των ωρολογίων, η τοποθέτηση σχαρών διανομής ισχύος στα κτήρια 4 και 9, οι συνδέσεις του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης στο κτήριο 9, καθώς και η εγκατάσταση του συστήματος φωτισμού στο δώμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σωλήνων κλιματισμού και μονώσεων σωλήνων κλιματισμού στο δώμα, εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου στο κτήριο 9, τοποθέτησης καλωδίων διανομής ισχύος στο δώμα, καθώς και εργασίες τοποθέτησης σήμανσης, φωτισμού, εγκατάστασης δευτερεύοντος πίνακα διανομής και τοποθέτησης πυρανιχνευτών.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG