Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 446 / 23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM” – Έγκριση παράτασης των προθεσμιών παραλαβής προσφορών και Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP – 446 / 23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM” – Έγκριση παράτασης των προθεσμιών παραλαβής προσφορών και Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Παράτασης σε μορφή .pdf (75,9 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG