Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2021

Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2021
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα του σταθμού, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του μεταλλικού πλαισίου ανάρτησης των θυρών αποβαθρών. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης σηράγγων προς τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό», καθώς και προς τον σταθμό «Βενιζέλου».
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική έρευνα. Στη νότια πρόσβαση ολοκληρώθηκε η καθαίρεση των πασσάλων και ξεκινούν εργασίες τοποθέτησης των ικριωμάτων για την κατασκευή της πλάκας οροφής. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται χρωματισμοί στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού σε όλο το νότιο τμήμα του σταθμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης, στο επίπεδο κάτω από την αποβάθρα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωλήνων καλωδίων πυρανίχνευσης, στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων κυλιομένων κλιμάκων και οι εργασίες κλεισίματος οπών διελεύσεων σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης βάσεων εξοπλισμού υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, ανεξάρτητων δοκιμών κυλιομένων σκαλών, καθώς και εργασίες σύνδεσης των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου (BACS). Αναμένεται η παραλαβή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) στους τεχνικούς χώρους συσσωρευτών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU) και κλεισίματος οπών διελεύσεων σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας (οδ. 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία). Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξωτερικού ανελκυστήρα και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, καθώς και οι εργασίες κλεισίματος οπών διελεύσεων σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου και εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU). Αναμένεται η παραλαβή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος. Αναμένεται η παραλαβή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στην αποβάθρα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Αναμένεται η παραλαβή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κλεισίματος οπών διελεύσεων σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των αλουμινίων στο φυλάκιο του νοσοκομείου και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης. Στο επίπεδο οδού εκτελούνται εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης ΣΤ’ της οδού Δελφών. Στον σταθμό εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και στον υποσταθμό εργασίες φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων με πλάκες γρανίτη στη δυτική πρόσβαση και εγκατάστασης/καλωδιώσεων κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU).
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού (καλώδια και φωτιστικά τεχνικών χώρων), εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) των τεχνικών χώρων συσσωρευτών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εγκατάστασης οπτικών ινών και καλωδίων υποδομών μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και εγκατάστασης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εξωτερικών επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στην νότια πρόσοψη, εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών στο συνεργείο και το πλυντήριο συρμών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης καλωδίων των συστημάτων διανομής ισχύος, φωτισμού και αυτομάτου ελέγχου κτηρίου, καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων του συστήματος τηλεπικοινωνιών, εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών στο κτήριο του συνεργείου, καθώς και εγκατάστασης ρευματοδοτών στο κτήριο γραφείων. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των δικτύων σωληνώσεων των συστημάτων πυρόσβεσης και παροχής πεπιεσμένου αέρα στο επίπεδο +69,00, καθώς και η εκτέλεση δοκιμών στεγανότητας του δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα.
 • Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της ψευδοροφής και η τοποθέτηση θυρών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του υπερυψωμένου δαπέδου, χρωματισμών και γεμισμάτων δαπέδων στα επίπεδα +70,70 και +66,40, εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών, αεραγωγών κλιματισμού και τοποθέτησης των στομίων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και ακροφυσίων του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο. Στο κτήριο 2 βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων στέγης και κουφωμάτων αλουμινίου, ενώ αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εγκαταστάσεις εξοπλισμού και δικτύων στο μηχανοστάσιο παροχής πεπιεσμένου αέρα και εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων κλιματισμού, δοκιμές στεγανότητας των δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης και παροχής πεπιεσμένου αέρα, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ενδοδαπέδιων καναλιών καλωδίων. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και υποδομών των δικτύων πυρόσβεσης, άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωλήνων διέλευσης καλωδίων
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διανομής στρωτήρων και συναρμολόγησης τροχιών στο τελευταίο τμήμα του δυτικού τομέα του Έργου «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και Επίσταθμος, καθώς και οι αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις τροχιών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης γραμμών μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Αγίας Σοφίας», καθώς και εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι».
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
  • Κυλιόμενες κλίμακες: ολοκληρώθηκαν οι ανεξάρτητες δοκιμές των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού «Παπάφη» και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες δοκιμές των κυλιομένων σκαλών του σταθμού «Σιντριβάνι».
  • Σύστημα Θυρών Αποβαθρών: Έναρξη εσωτερικών μερικώς ανεξάρτητων δοκιμών του υποσυστήματος στον σταθμό «Σιντριβάνι», καθώς και στους σταθμούς «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδη».
  • Σύστημα PRCS (τηλε-ελέγχου Ισχύος Έλξης): Έναρξη εσωτερικών μερικώς ανεξάρτητων δοκιμών και δοκιμών διεπαφών με το υποσύστημα ισχύος Έλξης στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και στους Υποσταθμούς ανόρθωσης των σταθμών «Σιντριβάνι», «Αναλήψεως» και «Ευκλείδη».
Print Friendly, PDF & Email
WCAG