Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2021
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων, στο επίπεδο -1, εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο βόρειο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το κλείσιμο του προσωρινού ανοίγματος της πλάκας οροφής.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου στο νότιο τμήμα της οδού Εγνατία, διάνοιξης οπών για την τοποθέτηση στηρίξεων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων του δικτύου πυρόσβεσης σηράγγων, προς τον σταθμό «Βενιζέλου».
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού διακοπής ρεύματος έλξης, εγκατάστασης δικτύων αεραγωγών του συστήματος αερισμού/κλιματισμού στον τεχνικό χώρο εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στην σήραγγα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίου της βόρειας εισόδου και εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού σε τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης και του συστήματος φωτισμού στη σήραγγα, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού διακοπής ρεύματος έλξης.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του φυλακίου και της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος, τερματισμού καλωδίων του συστήματος διακοπής ρεύματος έλξης και εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος φωτισμού στην σήραγγα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδιώσεων του συστήματος διακοπής ρεύματος έλξης.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του φρεατίου σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης του σταθμού με την ΕΥΑΘ στο επίπεδο της οδού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τερματισμού καλωδίων του συστήματος διακοπής ρεύματος έλξης.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων κυλιομένων κλιμάκων και εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στη σήραγγα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών, στο επίπεδο της αποβάθρας.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης του σταθμού με την ΕΥΑΘ στο επίπεδο της οδού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας στην σήραγγα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, αποκαταστάσεων στο επίπεδο της οδού και εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στην σήραγγα.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος πυρόσβεσης στην σήραγγα, καθώς και εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης «λαιμών» πυράντοχων αεραγωγών, στο επίπεδο της αποβάθρας.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τερματισμού καλωδίων παροχής ισχύος έλξης, καθώς και εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών, στο επίπεδο της αποβάθρας.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης, στο επίπεδο +52,00 του κτηρίου 7, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού βαφείου τροχαίου υλικού, στο επίπεδο +58,00.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οικοδομικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης ψευδοροφής, στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), εγκατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο επίπεδο +66,40 και του δικτύου κλιματισμού στο επίπεδο +59,00, τοποθέτησης θυρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού, στο επίπεδο +62,30 (ΚΕΛ).

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής, στην περιοχή της διασταύρωσης Σιντριβάνι, τοποθέτησης πλακών πεζοδιαδρόμων, στο τμήμα μεταξύ του σταθμού «Βούλγαρη» και του Αμαξοστασίου, εγκατάστασης προστατευτικών καλυμμάτων της τρίτης γραμμής καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυρόσβεσης, σηματοδότησης, και φωτισμού, στις σήραγγες.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG