Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-381/20 – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (2.7 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (2.3 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος σε μορφή .pdf (82 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Προσάρτημα Διακήρυξης επεξεργάσιμο σε μορφή .doc (162 ΚB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς επεξεργάσιμο σε μορφή .xls (205 ΚB)
Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη Δημοσίευσης σε μορφή .pdf (280 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (359 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής σε μορφή .pdf (2.3 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ τα Τεχνικά Στοιχεία σε μορφή .pdf (512 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (72 KΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG