Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-384/20 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (BACS) ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP-384/20 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (BACS) ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη Διαγωνισμού σε μορφή .pdf (197 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ τις Γενικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (1.2 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (2.1 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο Σχεδίασης σε μορφή .pdf (3.5 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (139 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Προσάρτημα Διακήρυξης επεξεργάσιμο σε μορφή .doc (128 ΚB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς επεξεργάσιμο σε μορφή .doc (87 ΚB)
Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία Τεχνική Προδιαγραφή σε μορφή .pdf (653 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ την Προδιαγραφή Μελετών Επιδόσεων Υλικών Εργασιών σε μορφή .pdf (2.4 MB)
Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (799 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή σε μορφή .pdf (572 KB)
Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (61 KΒ)
Κατεβάστε ΕΔΩ τα Σχέδια Μελέτης ΑΜ σε μορφή .zip (51.3 ΜΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG