Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Πρόοδος Βασικού Έργου Θεσσαλονίκης - Οκτώβριος 2020

 

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες απομάκρυνσης του εξοπλισμού και των σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, στη νότια πρόσβαση.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιφανειακών αποκαταστάσεων, στο νότιο τμήμα του σταθμού.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού.

Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού ηλεκτρολογικών πινάκων του συστήματος θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο δίκτυο αεραγωγών, στα επίπεδα -1 και -2.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (ΟΤΕ/SAF), στο επίπεδο τροχιάς 1.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάτρησης οπών και τοποθέτησης στηριγμάτων, για την εγκατάσταση αεραγωγών (ΟΤΕ/SAF), στο επίπεδο της τροχιάς.

Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης καλωδίων διανομής χαμηλής τάσης, σχαρών γειώσεων καθώς επίσης και εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών ανελκυστήρων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών, στην περιοχή του πλυντηρίου συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου σωλήνων πεπιεσμένου αέρα, στο επίπεδο +58,00 και οι εργασίες εγκατάστασης σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης, στο επίπεδο +52,00.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κλιματισμού, πυρόσβεσης και συμπυκνωμάτων, στο επίπεδο +58,00, και καλωδίων διανομής χαμηλής τάσης και ισχύος έλξης, στο επίπεδο +52,00. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστήματος επικοινωνίας δεδομένων, καθώς και εργασίες κατασκευής δικτύων, στον περιβάλλοντα χώρο.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1, μεταξύ της διασταύρωσης «Σιντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο», κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2, μεταξύ των σταθμών «Ανάληψη» και «25ης Μαρτίου», καθώς και κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς 1 & 2, στη διακλάδωση «25ης Μαρτίου». Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής, στην τροχιά 2 μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG