Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (δίκτυο ύδρευσης).
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας, στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η υλοποίηση της Κ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βάσεων Η/Μ εξοπλισμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μεσόπλακας στο νότιο τμήμα.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται εφαρμογή χρωματισμών, η κατασκευή τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, πυρόσβεση, αυτόματη κατάσβεση, πυρανίχνευση, αερισμός/κλιματισμός, χειρολισθήρες και επενδύσεις κυλιόμενων κλιμάκων, φωτισμός).
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια, η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (φωτισμός, καλωδιώσεις συστήματος BACS)
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών, η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η εφαρμογή χρωματισμών στις οροφές και τους τοίχους.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκονται η κατασκευή κλιμακοστασίου της ανατολικής εξόδου κινδύνου και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, επενδύσεις κυλιόμενων κλιμάκων).
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης σταθμού, κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών, εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων (πυρόσβεση).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η σκυροδέτηση σιδηροτροχιών στο κτήριο συνεργείου επισκευών.
Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή χωρισμάτων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9 και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η εγκατάσταση σιδηροτροχιών.
Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται ο χρωματισμός τοιχίων αντιστήριξης και η διαμόρφωση βάσης τοιχοποιίας.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διανομή σιδηροτροχιών εντός των σηράγγων, μεταξύ των Χ.Θ. 1+900 και 5+800. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αλλατίνη-Κανελλοπούλου (τμήμα ΙΙΙ) και αποκατάστασης επιφάνειας και δικτύων ΟΚΩ, στο τμήμα IV.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG