Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Φεβρουάριος 2016

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: Ύδρευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Γρ Λαμπράκη, ΕΠΑ στην Ακτή Ποσειδώνος, ΟΤΕ και Οπτικών ινών στην οδό Εθν. Αντιστάσεως , Αποχέτευσης & ΕΠΑ στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, Οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη και το προσκείμενο της Εθν Αντιστάσεως. Στην περιοχή της…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2016

Ολοκληρώθηκαν οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης, ΔΕΗ και ΕΠΑ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, δικτύων αποχέτευσης, ΕΠΑ και Οπτικών ινών στην οδό Βασ. Γεωργίου και οι αποξηλώσεις καταργηθέντων γραμμών ΗΛΠΑΠ στην οδό Β. Γεωργίου. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι μετατοπίσεις δικτύων ύδρευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, δικτύων ΕΠΑ…
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2015

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ) – Αποχέτευσης – ΔΕΗ & ΕΠΑ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, Αποχέτευσης – ΕΠΑ & Οπτικών ινών στην οδό Βασ. Γεωργίου, ΕΠΑ στην Ακτή Ποσειδώνος, ΟΤΕ και Οπτικών ινών στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, Αποχέτευσης & ΕΠΑ στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση,…
Μάθε Περισσότερα

Νοέμβριος 2015

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ) – Αποχέτευσης – ΔΕΗ & ΕΠΑ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, Αποχέτευσης – ΕΠΑ & Οπτικών ινών στη Βασ. Γεωργίου, ΕΠΑ στην Ακτή Ποσειδώνος, ΟΤΕ και Οπτικών ινών στην Εθν. Αντιστάσεως, Αποχέτευσης & ΕΠΑ στην Ομηρίδου Σκυλίτση, και οδοφωτισμού στο προσκείμενο…
Μάθε Περισσότερα

Οκτώβριος 2015

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου, μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης και αποχέτευσης), ΔΕΗ και ΕΠΑ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, αποχέτευσης και ΕΠΑ στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ΟΤΕ και οπτικών ινών στην οδό Εθν. Αντιστάσεως και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της…
Μάθε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση μεταξύ Ιπποδαμείας και 34ου Συντάγματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ ταυτόχρονα με αρχαιολογικές εργασίες στην Βασ. Γεωργίου, μετατόπισης δικτύων ΕΥΔΑΠ (ύδρευσης) στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη, αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση και οδοφωτισμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο…
Μάθε Περισσότερα

Αύγουστος 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη και οι αποξηλώσεις δικτύων ΗΛΠΑΠ από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ ταυτόχρονα με αρχαιολογικές εργασίες στην Βασ. Γεωργίου καθώς και οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης…
Μάθε Περισσότερα

Ιούλιος 2015

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην Βασ. Γεωργίου, αποχέτευσης & ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ – δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη και…
Μάθε Περισσότερα

Ιούνιος 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Ομ. Σκυλίτση (από Ιπποδαμείας μέχρι 34ου Συντάγματος), δύο καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης στην Βασ. Γεωργίου και ομβρίων στην Μικράς Ασίας. Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην Βασ. Γεωργίου. Είναι σε εξέλιξη οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης…
Μάθε Περισσότερα

Μάιος 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Ασίας. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΦΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ…
Μάθε Περισσότερα
WCAG