Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Ασίας. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΦΑ στην οδό Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της οδού Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ουΣυντάγματος) και ομβρίων στην οδό Μικράς Ασίας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή (πασσαλώσεις θεμελίωσης) της πεζογέφυρας στη γέφυρα Λαμπράκη καθώς και η κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη κ.λπ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στις οδούς Μ. Ασίας και Γρ. Λαμπράκη, οι διερευνητικές τομές για τους ιστούς Catenary καθώς και η παραγωγή προκατασκευασμένων πλακών επιδομής.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων της γέφυρας Λαμπράκη, της αναστροφής Λαμπράκη, του απέναντι πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως, του προσκείμενου της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρομίου της Μικράς Ασίας, του χώρου κάτω από την γέφυρα Παπανδρέου, της πλατείας Αλικάκου, του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη (πλατεία Κανάρη) κ.λπ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG