Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ιούνιος 2015

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύου αποχέτευσης στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Ομ. Σκυλίτση (από Ιπποδαμείας μέχρι 34ου Συντάγματος), δύο καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης στην Βασ. Γεωργίου και ομβρίων στην Μικράς Ασίας. Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ΕΠΑ στην Βασ. Γεωργίου. Είναι σε εξέλιξη οι μετατοπίσεις δικτύων: αποχέτευσης & ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ – δικτύων ΕΠΑ και δικτύων ΟΤΕ στο προσκείμενο της διαδρομής του ΤΡΑΜ πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη, αποχέτευσης στο απέναντι πεζοδρόμιο της Ομηρίδου Σκυλίτση (πλατεία Ιπποδαμείας – 34ου Συντάγματος).
  • Στα ορύγματα μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ Λαμπράκη και στο προσκείμενο της Βασ Γεωργίου βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και είναι σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της θεμελίωσης (πασσαλώσεις) για την πεζογέφυρα της γέφυρας Λαμπράκη. Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή τεχνικών έργων στην περιοχή της προβλεπόμενης στάσης Καραϊσκάκη, στην αναστροφή της Λαμπράκη, κλπ.
  • Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για τον τροχιόδρομο στην γέφυρα Παπανδρέου, στην Μ. Ασίας και στην Γρ. Λαμπράκη, καθώς και οι εργασίες επιδομής στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας. Είναι σε εξέλιξη η παραγωγή προκατασκευασμένων πλακών επιδομής και οι διερευνητικές τομές για τους ιστούς Catenary.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού του απέναντι πεζοδρομίου της Εθνικής Αντιστάσεως (εκτός του 1ου τετραγώνου), του χώρου κάτω από την γέφυρα Παπανδρέου, του κόμβου Ακτής Θεμιστοκλέους με Ραγκαβή και του κόμβου Μπουμπουλίνας με Γρ. Λαμπράκη (πλατεία Κανάρη-υπολείπονται τα bollards), κλπ. Ξεκίνησαν και είναι σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο της Γρ. Λαμπράκη. Είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης η διαμόρφωση της πλατείας Αλικάκου.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG