Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ιανουάριος 2015

  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σ ε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίων παράκαμψης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, οι εργασίες κατασκευής της παραλλαγής της κυκλοφορίας από οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου σε νέα οδό εντός του χώρου του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκμψεων δικτύων ΟΚΩ καθώς και οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης καθώς και η εκσκαφή του Σταθμού σε βάθος 9 μέτρων περίπου.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) καθώς και οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις.
  • Φρέαρ Κρήτης: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, Ν. ΚΡΗΝΗ και στον Επίσταθμο ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG