Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP 241-13 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σειρά II) ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”

Δείτε ΕΔΩ την Περίληψη της δημοσίευσης του διαγωνισμού σε μορφή .pdf (155 KB)

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (3,56 MB)

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (748 KB)

Δείτε ΕΔΩ την Προδιαγραφή Επιδόσεων σε μορφή .pdf (11,6 MB)

Δείτε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (3,45 MB)

Δείτε ΕΔΩ το Παράρτημα 3: Προδιαγραφή Επιδόσεων

Δείτε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Β και Γ της Προκήρυξης σε μορφή .doc (43,5 KB)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG