Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Νοέμβριος 2023

  • Φρέαρ Κρήτης: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης σχαρών διανομής, φωτισμού και ασθενών ρευμάτων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στο επίπεδο αποβάθρας. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης σχαρών στο επίπεδο αποβάθρας καθώς και εργασίες ελέγχων και δοκιμών στις αυτόματες θύρες αποβαθρών.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης υαλοπινάκων σε ανοξείδωτα κιγκλιδώματα, εργασίες τοποθέτησης σχαρών στο επίπεδο αποβάθρας καθώς και εργασίες ελέγχων και δοκιμών στις αυτόματες θύρες αποβαθρών.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ελέγχων και δοκιμών στις αυτόματες θύρες αποβαθρών.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ελέγχων στις αυτόματες θύρες αποβαθρών.
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης τερματικών για τα καλώδια της Τρίτης Γραμμής. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες γεωμετρικού ελέγχου αλλαγών και διασταυρώσεων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG