Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

AM_Piraeus_Project Progress_June 2022

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου (τοίχοι, δάπεδα).
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου και σκάλας επιπέδου οδού.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή μεσοτοιχιών στα όρια απαλλοτρίωσης του σταθμού, (επίπεδο οδού).
 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων οδού Μαυρομιχάλη)
 • Τοποθέτηση υαλοστασίων στα επίπεδα -1, -2.
 • Βαφές θυρών.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρων επιπέδου οδού και επιπέδου -2.
 • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πεζοδρόμιο της Αιτωλικού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Μαυρομιχάλη δυτικά του σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – επαναβαφές τοίχων και δαπέδων στα επίπεδα -4, -3, -2, -1, αποκατάσταση σκυροδεμάτων, επαναβαφές τοιχίων στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών επενδύσεων (πανέλων), σε τοίχους / οροφές και μεταλλικών πλαγιοκαλύψεων στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού.
 • Τοποθέτηση ανοξείδωτων χειρολισθήρων.
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης του σταθμού.
 • Πλακοστρώσεις, τοποθέτηση κυβόλιθων και φωτισμού στο επίπεδο οδού.
 • Διάστρωση κηπευτικού χώματος στα παρτέρια του σταθμού.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Μεταλλικές επενδύσεις οροφής και πλαγιοκαλύψεις.
 • Τοποθέτηση πληροφοριακών πινάκων και πινακίδων σήμανσης στις αποβάθρες.
 • Τοποθέτηση καθισμάτων στις αποβάθρες.
 • Τοποθέτηση καλωδίου ασύρματης επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ).

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια).
 • Τοποθέτηση επενδύσεων (μεταλλικών και γυψοσανίδων) στις σήραγγες πρόσβασης του σταθμού.
 • Τοποθέτηση υαλοπινάκων ανελκυστήρων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση μεταλλικών πλαγιοκαλύψεων και χειρολισθήρων στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (επαναβαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Κουμουνδούρου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (περιβάλλοντος χώρου).

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (επαναβαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Κατασκευή περιμετρικών τοιχίων στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Δημητρακοπούλου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας (περιβάλλοντος χώρου).

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση φρεατίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Γεμίσματα στο επίπεδο της σήραγγας και μικροεπισκευές.
 • Τοποθέτηση κυβόλιθων στο πεζοδρόμιο της οδού Μελά.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (διάστρωση γεμισμάτων στο επίπεδο -1, τοποθέτηση γρανιτών στα επίπεδα -1 και -3, τοποθέτηση ψευδοροφής στο επίπεδο -1 και -3, χρωματισμοί στα επίπεδα -1, -2, στα κλιμακοστάσια και στο επίπεδο τροχιών, επένδυση τοίχων και υποστυλωμάτων στο επίπεδο -3 και πλαγιοκαλύψεων στα κλιμακοστάσια κοινού, βαφή θυρών και τοποθέτηση των εξαρτημάτων τους, τοποθέτηση ανοξείδωτων καθισμάτων αποβάθρας, τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις 1 και 2), εργασίες στους χώρους LAS, RS.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα επίπεδα -1, -2.
 • Τοποθέτηση γρανιτών πλησίον εισόδου 2 στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση ρείθρων, κρασπέδων και κατασκευή πεζοδρομίων εντός και εκτός του κυρίως εργοταξιακού χώρου.
 • Εργασίες επιχώσεων για την επαναφορά της οδού πάνω από το σταθμό.
 • Εργασίες αποκατάστασης δικτύων στο επίπεδο της οδού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, αποχέτευση κλπ).
 • Ασφαλτόστρωση στο τμήμα της οδού έμπροσθεν του σταθμού του προαστιακού.
 • Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων σταθμού (σκελετός – υαλοπίνακες).
 • Εγκατάσταση δικτύου ποτίσματος φυτών και λοιπές εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Τοποθέτηση καταπακτής εξόδου διαφυγής επιπέδου οδού

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

 • Απόδοση σε κυκλοφορία των οδών Β. Γεωργίου και Καραΐσκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού
 • Κατασκευή ορθογρανιτώσεων στο επίπεδο οδού (είσοδος πλατείας Κωνσταντίνου)
 • Κατασκευή ψευδοροφής στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 • Κατασκευή πυράντοχων υαλοστασίων αποβαθρών
 • Τοποθέτηση υαλοπινάκων στους χώρους 1.8.1, 8.2 και 2.2, επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων
 • Ανοξείδωτες επενδύσεις στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων και πανέλλων τοίχου και οροφής
 • Τοποθέτηση χειρολισθήρων στα κλιμακοστάσια
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή οικίσκου ανελκυστήρα στο επίπεδο οδού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού
 • Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου και οροφής μουσειολογικής μελέτης
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου
 • Ορθογρανιτώσεις στην απόληξη κλίμακας στο επίπεδο οδού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου και οροφής μουσειολογικής μελέτης
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή
 • Κατασκευή ψευδοροφής στο κλιμακοστάσιο
 • Ορθογρανιτώσεις στην απόληξη κλίμακας στο επίπεδο οδού
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ  ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία πεζοδρομίου επί της Β. Γεωργίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού

 ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου
 • Επιχώσεις- συμπυκνώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή εσωτερικών τοιχείων πλατείας

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού
Print Friendly, PDF & Email
WCAG