Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ., της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Νικόλαου Κουρέτα, στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ., της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Νικόλαου Κουρέτα, στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος
Nikolaos Kouretas_CEO and Vice-Chairman

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ., της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Νικόλαου Κουρέτα, στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συμμετείχε ως χορηγός στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουρέτας απηύθυνε χαιρετισμό στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του συνεδρίου. Εκεί επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι: «Το μετρό, ένα υπόγειο έργο σε αστικό περιβάλλον, απαιτείται να κατασκευάζεται με ασφάλεια, εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού. Η Τεχνική Γεωλογία έχει ιδιαίτερη συμβολή και στις τρεις αυτές πτυχές του Έργου.»

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον επίτιμο πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας, ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ Παύλο Μαρίνο ο οποίος υπήρξε ο κύριος σύμβουλος τεχνικής γεωλογίας και εμπειρογνώμον σε θέματα ΤΒΜ για όλα τα έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική συμβολή των έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην αρχαιολογική έρευνα καθώς και στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε πως: «Μπροστά έχουμε μας την κατασκευή του Τμήματος Α της Γραμμής 4, του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην Ελλάδα. Μια νέα γραμμή που περιλαμβάνει περίπου 13 χλμ. εκσκαφής σήραγγας μετροπόντικα και 15 σταθμούς.»

Στο συνέδριο συμμετείχε πλήθος επαγγελματιών του κλάδου, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μελετών και κατασκευών μεγάλων έργων υποδομής καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ., της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Νικόλαου Κουρέτα.

Χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ. Νικόλαου Κουρέτα στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος IAEG – EUROENGEO 2020.

Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021, ώρα 09:00 – 10:00

Αγαπητοί συμμετέχοντες, διακεκριμένοι καλεσμένοι,

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, τόσο προσωπικά όσο και ως εκπρόσωπος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριο που διοργανώνει η «Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας» και η «Διεθνής Ένωση Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος».

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι μια δημόσια εταιρεία, υπεύθυνη για την υλοποίηση και την ανάπτυξη του δικτύου μετρό στις δύο μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της Ελλάδας, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό την αιγίδα του οποίου τελείται το παρόν συνέδριο.

Το μετρό, ως έργο διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον, απαιτείται εκ φύσεως να εκτελείται με ασφάλεια, εντός χρονοδιαγράμματος και με τρόπο οικονομικό και η τεχνική γεωλογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις τρεις αυτές πτυχές του έργου. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Διεθνούς Ένωσης είναι πιο «προσωπική», καθώς χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του Βασικού Έργου του Μετρό της Αθήνας. Ο επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης, ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. Παύλος Μαρίνος, υπήρξε ο βασικός σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τεχνικογεωλογικά θέματα από τα πρώτα χρόνια του έργου μέχρι πρόσφατα.

Τα έργα διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον απαιτούν ακριβή τεχνικογεωλογική γνώση του μοντέλου προσομοίωσης των εδαφικών συνθηκών, καθώς και συνεχή και σε πραγματικό χρόνο γεωτεχνική παρακολούθηση της αντίδρασης του εδάφους και των κτιρίων στις εκτελούμενες εργασίες εκσκαφής. Από την αρχή του Έργου, η εταιρεία μας εμπιστεύτηκε αυτές τις δύο προκλήσεις στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας, ενώ το έργο που μας παραδόθηκε υπήρξε αντιπροσωπευτικό των στόχων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., χαρακτηριζόταν δηλαδή από καινοτομία και αποτελεσματικότητα.

Το γεωλογικό περιβάλλον της μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών χαρακτηρίζεται από την παρουσία ετερογενών και σύνθετων βραχομαζών. Η πολυπλοκότητα δε της βραχομάζας είναι τέτοια που, βάσει των συνθηκών βραχομάζας στο Σταθμό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ο Γεωλογικός Δείκτης Αντοχής (GSI) των Μαρίνου και Hoek, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας, αναθεωρήθηκε και διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει τον διατμημένο και σχιστοποιημένο Αθηναϊκό Σχιστόλιθο. Επίσης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την τυποποίηση της τεχνικογεωλογικής περιγραφής τέτοιου είδους βραχομαζών, ενώ ενσωμάτωσε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στις προδιαγραφές του έργου.

Οι εν λόγω προδιαγραφές συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 7, ενώ η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συνέταξε το Ελληνικό Σύστημα Ταξινόμησης Εδαφών,  επίσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 7.

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διεξάγει εκτεταμένες έρευνες υπεδάφους, προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος των υπόγειων έργων του Μετρό της Αθήνας. Οι εν λόγω διερευνητικές εργασίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη άνω των 2300 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Πρόσφατα, το Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας δημοσίευσε ένα νέο αναθεωρημένο γεωλογικό χάρτη της Μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών βάσει των ευρημάτων αυτής της τεράστιας γεωλογικής βάσης δεδομένων. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων φυσικής επίσης μορφής, καθώς τα δείγματα 1.300 περίπου γεωτρήσεων, παρά τις δυσκολίες σε επίπεδο διοικητικής διαχείρισης, φυλάσσονται σήμερα σε έναν αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τους σταθμούς του δικτύου μας. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διαθέσουμε στην επιστημονική κοινότητα τα δείγματα αυτά καθώς και δείγματα μελλοντικών γεωτρήσεων.

Ήδη από το 2020, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ξεκίνησε να αναπτύσσει παγκοσμίου βεληνεκούς ah-hoc συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και συστήματα ανάλυσης των δεδομένων που καταγράφονται από την αρχή ως το τέλος όλων των έργων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής, έγκαιρη και ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων παρακολούθησης που αφορούν την κατασκευή. Από το 2004 ενσωματώθηκε σε αυτά το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης, ένα σύστημα που έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τα δεδομένα ώστε άμεσα και έγκαιρα να ενημερώνει τους χρήστες για αρχεία που παρεκκλίνουν από προκαθορισμένα όρια επιφυλακής και συναγερμού.

Κοιτάζοντας τη θεματολογία του συνεδρίου, αμέσως εντοπίζει κανείς θέματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έρευνες υπεδάφους, συμπεριφορά εδαφών και βράχων, τεχνική γεωλογία περιβάλλοντος, κ.α. Ωστόσο, για εμάς, υπάρχει ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη θέση στις καρδίες μας και αυτό δεν είναι άλλο από την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομίας.

Οι μητροπολιτικές περιοχές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν μακρά, αέναη ιστορία που εκτείνεται από την αρχαιότητα έως το Μεσαίωνα και τα νεότερα χρόνια. Τα έργα μετρό λειτουργούν ως μια γιγάντια αρχαιολογική ανασκαφή και για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται υπό τη συνεχή επίβλεψη αρχαιολόγων.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάκτηση, προστασία και διατήρηση των τεχνουργημάτων που ήρθαν στο φως, ορισμένα εκ των οποίων είναι ανεκτίμητης αξίας. Ένα σύγχρονο παράδειγμα· στο Σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη Θεσσαλονίκη η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αυτό της απόσπασης και της επανατοποθέτησης της «Αρχαίας Βυζαντινής Οδού».

Ένας σημαντικός αριθμός σταθμών, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, σχεδιάστηκαν ώστε να λειτουργούν ως «ανοικτά μουσεία» στα οποία κάθε επισκέπτης θα μπορεί να θαυμάσει σημαντικά ευρήματα που παρουσιάζονται.

Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υλοποιεί την κοινωνική της υπευθυνότητα και συνεισφέρει στην κοινωνία.

Σήμερα, έχουμε μπροστά μας την κατασκευή του Τμήματος Α της Γραμμής 4, του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην Ελλάδα, μια ξεχωριστή γραμμή με περίπου 13 χιλιόμετρα σήραγγας που θα διανοιχθεί κατά κύριο λόγο με ΤΒΜ και 15 σταθμούς.

Κλείνοντας, εύχομαι το συνέδριό σας να είναι παραγωγικό και γόνιμο.

Σας ευχαριστώ.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG