Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοιχοποιίες.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής.
 Τοιχοποιίες – επιχρίσματα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3.
 Βιομηχανικά δάπεδα στα επίπεδα -4, -3, -2.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης κύριας σήραγγας σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Δευτερογενή σκυροδέματα αποβαθρών.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Ολοκλήρωση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης ανατολικού ανελκυστήρα.
 Ολοκλήρωση κατασκευής μόνιμης επένδυσης ανατολικού ανελκυστήρα σταθμού.

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Υδατοστεγάνωση συνδετήριας σήραγγας ΝΑΤΜ.
 Σκυροδέτηση τελικής επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ (θόλος + ανάστροφο τόξο).
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης (αντλιοστάσιο) και περιμετρικών τοιχείων.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Υδατοστεγάνωση κυρίως σταθμού.
 Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.
 Αφαίρεση του συνόλου των αντηρίδων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί, γεμίσματα δαπέδων, βιομηχανικά δάπεδα).
 Τοποθέτηση ξυλοτύπου, οπλισμού και σκυροδέτηση εσωτερικών κλιμάκων.
 Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη πρόσβασης 1.
 Εκσκαφή εισόδου 2.
 Τοποθέτηση υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση πλάκας οροφής φρέατος (ολοκληρώθηκε)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Καθαρισμοί
 Τσιμεντοκονία στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στον Η/Μ όροφο
 Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων στους χώρους προσωπικού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων)
 Προεργασία βαφών στα κλιμακοστάσια 7 και 8

ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης, τοιχείων και πλάκας αποβαθρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ
Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Επισκευές σκυροδεμάτων και πολυουρεθάνες

Print Friendly, PDF & Email
WCAG