Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Νοέμβριος 2020

 

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού καθώς και εργασίες καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

• Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών.

• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης καλωδιαδρόμων-πεζοδρόμων, από την περιοχή του Επιστάθμου έως τον σταθμό «Νέα Κρήνη».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG