Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Οκτώβριος 2020

Πρόοδος έργου Καλαμαριάς - Οκτώβριος 2020

 

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες δαπεδόστρωσης πλατύσκαλου κλιμακοστασίου ανατολικής εισόδου και τοποθέτησης ικριωμάτων για την εγκατάσταση υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής και δυτικής εισόδου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης γειώσεων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων άρδευσης και πυρόσβεσης, χρωματισμών χώρων κοινού και βαφών γαλβανισμέων κιγκλιδωμάτων, σε τεχνικούς χώρους.

Φρέαρ Πόντου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ακουστικής επένδυσης.

Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2, από τη θέση 0+0,91 έως τη «Διασταύρωση Νομαρχίας», καθώς και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών, στα πεζοδρόμια της τροχιάς 1, από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG