Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

Φρέαρ «Κρήτης»: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιιών και επιχρισμάτων ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης θυρών.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης υαλόθυρων επιπέδου αποβάθρας και παραθύρων στους χώρους 2.2 & 2.3., καθώς επίσης και οι εργασίες πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και αποχέτευσης.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, εγκατάστασης δικτύου πυράντοχων αεραγωγών, αποχέτευσης και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες και χρωματισμών χώρων κοινού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης γειώσεων, καλωδίωσης δικτύων φωτισμού και τοποθέτησης φωτιστικών τεχνικών χώρων.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επενδύσεων με πλάκες πεζοδρομίου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων. Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διανομής στρωτήρων, στην τροχιά 1 από το σταθμό «Καλαμαριά» μέχρι τη θέση 2+800, συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων, στην τροχιά 2 από τη θέση 0+091 μέχρι την Διασταύρωση «Νομαρχία», και εργασίες σκυροδετήσεων, στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση του σταθμού «Μίκρα».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG