Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Απρίλιος 2020

 

Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες εργασίες κατασκευής τοιχοποιιών.

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης δικτύου πυρανίχνευσης.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στεγάστρων περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτησης γρανιτών αποβάθρας καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης δικτύου ύδρευσης, δικτύου αερισμού σηράγγων (πυράντοχοι αεραγωγοί) και γειώσεων.

Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υποδομών δικτύων άρδευσης και φωτισμού περιβάλλοντος χώρου.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Στην 1η Διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιφανείας.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG