Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Στο Φρέαρ Εισόδου ΤΒΜ, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση εσωτερικής μεταλλικής πλάκας.

-Στο Φρέαρ Κομνηνού, σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση επιπέδου οδού.

-Στο Φρέαρ Μεγ. Αλεξάνδρου, σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση επιπέδου οδού.

-Στο Φρέαρ Πισιδίας, έχει ολοκληρωθεί η τελική επένδυση Φρέατος Πισιδίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διάστρωση τσιμεντοκονίας στα πατήματα του κλιμακοστασίου διαφυγής.

  • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: σε εξέλιξη βρίσκονται οι χρωματισμοί φρέατος εκτόνωσης –αερισμού στο μέτωπο αναχώρησης του ΤΒΜ από το Σταθμό.
  • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: στην κύρια Σήραγγα του Σταθμού (ΝΑΤΜ), σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αποβαθρών και η πλήρωση του σταθμού με άοπλο σκυρόδεμα.

Στα Υπόγεια Τμήματα ΝΑΤΜ του Σταθμού, έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή – προσωρινή αντιστήριξη σηράγγων κλιμακοστασίων και δυτικού ανελκυστήρα.

Στο Βόρειο Φρέαρ Αερισμού του Σταθμού (οδός Δημητρακοπούλου), έχει ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση θόλου – παρειών συνδετήριας σήραγγας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μόνιμη επένδυση τοιχίων φρέατος.

  • Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η συναρμολόγηση οικοδομικού γερανού στην περιοχή της εισόδου 3.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: στον Κύριο Σταθμό, στην Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, σε αναμονή βρίσκονται οι βαφές βιομηχανικών επιπέδων στο μηχανολογικό όροφο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοιχοποιίας στο Η/Μ όροφο, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών, καθώς και η σκυροδέτηση περιμετρικού τοιχείου στη συναρμογή με σήραγγα ΤΒΜ (αξ. 19, αποβάθρες έως concourse).

Στις Σήραγγες Κλιμακοστασίων, στο Νότιο Κλιμακοστάσιο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τσιμεντενέσεις πλήρωσης στο θόλο.

Στην Είσοδο της Πλατείας Κοραή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τα δευτερογενή σκυροδέματα.

Στη Σήραγγα Πρόσβασης στην Πλατεία Κοραή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τα δευτερογενή σκυροδέματα.

Στη Σήραγγα πρόσβασης Πλατείας Μπακογιάννη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τσιμεντενέσεις πλήρωσης στο θόλο.

-Στο Φρέαρ Αερισμού Δημοτικού Θεάτρου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης.

Στη Σήραγγα Αερισμού Φρέατος Ραλλείου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης.

-Στο Φρέαρ Δεληγιάννη, σε αναμονή βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοιχείων .

Print Friendly, PDF & Email
WCAG