Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών χωρισμάτων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκεται το κλείσιμο του νοτίου ανοίγματος καθώς και η αποκατάσταση του νότιου πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου. Ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης στη Διακλάδωση.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική έρευνα στο δυτικό και ανατολικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής καθώς και η κατασκευή μικροπασσάλων εντός του περιγράμματος της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποξήλωσης αντηρίδων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε αρχικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών και η κατασκευή επιχρισμάτων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ξεκίνησαν οι εργασίας επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Συνεχίζονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η τοποθέτηση θυρών.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη ενώ ξεκίνησαν και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • Αμαξοστάσιο: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεάτων στην περιοχή της τροχιάς δοκιμών.
   • Κτιριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και επενδύσεων όψεων.
   • Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG