Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της περιμετρικής μόνιμης επένδυσης ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των συνδετήριων σηράγγων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή αποβαθρών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επένδυσης εσωτερικών τοιχείων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επένδυσης εσωτερικών τοιχείων καθώς και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στα επίπεδα -1 και -2 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Ξεκίνησε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων στο σταθμό.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στους χώρους υγιεινής καθώς και η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση πλάκας οροφής στο σταθμό και τη 2η Διασταύρωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιίας στο σταθμό.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση του 1ου ΤΒΜ ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυναρμολόγηση του 2ου ΤΒΜ. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και οι εργασίες απομάκρυνσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων ΤΒΜ στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG