Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

  • Φρέαρ Εισόδου ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοίχων.
  • Φρέαρ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη φρέατος και συνδετήριας σήραγγας καθώς και η τοιχοποιία, τα επιχρίσματα, η τοποθέτηση θυρών και τα βιομηχανικά δάπεδα.
 • Σταθμός ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης πλακών από γρανίτη στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και η τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
  • Φρέαρ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής προσωρινής αντιστήριξης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας καθώς και η μόνιμη επένδυση συνδετήριας σήραγγας, φρέατος και κλιμακοστασίου.
  • Φρέαρ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες γεμίσματος και βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και μόνιμης επένδυσης των προσβάσεων του Σταθμού.
  • Φρέαρ ΠΙΣΙΔΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε και η τελική επένδυση πλάκας θεμελίωσης του Φρέατος καθώς και η εκσκαφή προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας ΝΑΤΜ Αερισμού.
 • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τελικής επένδυσης τοιχίων και θόλου μεταξύ 1ου – 2ου συστολικού αρμού στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τελικής επένδυσης τοιχίων μεταξύ 2ου -3ου συστολικού αρμού.
  • ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
 • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης τοιχίων υποσυλωμάτων από την στάθμη πλάκας Η/Μ (-3) έως στάθμη πλάκας εκδοτηρίων (-2).
  • Φρέαρ ΡΟΛΟΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης έως -5,00.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ξυλότυπων – οπλισμών της πλάκας οροφής στον κύριο σταθμό ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των περιμετρικών τοιχίων από την πλάκα Η/Μ ορόφου έως την πλάκα οροφής.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG