Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

  • Φρέαρ Κρήτης : Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των συνδετήριων σηράγγων.
 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της ανατολικής εισόδου του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης του προσωρινού ανοίγματος της πλάκας οροφής καθώς και η τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα επίπεδα -1 και -2.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των εσωτερικών κλιμάκων ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -1 στην 1η Διασταύρωση.
  • Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών καθώς και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες αποσυναρμολόγησης του 2ου ΤΒΜ ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG