Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-308/17 – “ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ””

Δείτε ΕΔΩ την Περίληψη της Πρόσκλησης σε μορφή .pdf (345 KB)

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση σε μορφή .pdf (2,98 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Πληροφοριακό Τεύχος σε μορφή .pdf (1,31 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Πρμήθειας σε μορφή .xml (131 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Πρμήθειας σε μορφή .pdf (88,6 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ τη Γενική Οριζοντιογραφία του Τμήματος Α’ σε μορφή .pdf (10,2 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ τη Γενική Μηκοτομή του Τμήματος Α’ σε μορφή .pdf (853 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ τις Τυπικές Διατομές Σήραγγας Διπλής & Τριπλής Τροχιάς σε μορφή .pdf (565 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τους Επεξεργασμένους Πίνακες Πρόσκλησης σε μορφή .xls (214 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG