Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στο φρέαρ εκκίνησης ΤΒΜ στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και η τοποθέτηση οργάνων για την γεωμηχανική παρακολούθηση. Ως τις αρχές του επόμενου έτους τα Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων θα αφιχθούν στην πόλη για να συναρμολογηθούν υπογείως και να ξεκινήσουν την κατασκευή 2 ανεξάρτητων σηράγγων της γραμμής του Μετρό.
  • Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της Γενικής Οριστικής Μελέτης του Έργου και οι μελέτες για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφέλειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκρίσεις του δεύτερου σταδίου, καθώς και των μελετών εφαρμογής.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG