Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την ανάθεση της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» με αριθμό αναφοράς RFP- 170/07, για τον οποίον η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφορών δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο («ΕΞΠΡΕΣ», «ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ» και «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»), αποφασίστηκε εκ νέου η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

Η δημοσιευθείσα προθεσμία του άρθρου 8 της Πρόσκλησης για την οποία δόθηκε παράταση έως τις 18 Φεβρουαρίου 2008 τροποποιείται ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής των Προσφορών παρατείνεται και αντί την 18η Φεβρουαρίου 2008 λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG