Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RPF-219/11 – “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΟΚΤΩ ΟΙΚΙΣΚΩΝ “CONTAINERS” ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ, ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • RPF-219/11 – “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΟΚΤΩ ΟΙΚΙΣΚΩΝ “CONTAINERS” ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ, ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”
 1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ της προσκαλούσας εταιρείας :

  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
  Λεωφ. Μεσογείων 191-193
  115 25 ΑθήναΤμήμα Εφοδιασμού
  Υπόψη κας Ευαγγ. Δανηλάτου
  Tηλ.210-6792334
  Fax. 210-6792141Τα τεύχη του Διαγωνισμού θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους αντί του ποσού των 20 €.
 2. Αντικείμενο του ΔιαγωνισμούO ανάδοχος που θα επιλεγεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, για τον καθαρισμό χώρων, θα προσφέρει συγκεκριμένου περιεχομένου υπηρεσίες, των οποίων το βασικό πλαίσιο έχει ήδη προδιαγράψει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
 3. Προεκτιμώμενη ΑμοιβήΗ ανώτατη επιτρεπόμενη αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου ανά μήνα, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ + Φ.Π.Α.
 4. Δικαιούμενοι ΣυμμετοχήςΔικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (ημεδαποί και αλλοδαποί), είτε ατομικώς είτε κοινοπρακτικώς ενεργούντες.
 5. Διαδικασία του ΔιαγωνισμούΗ διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι Ανοικτή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μεταξύ όσων φορέων υποβάλουν προσφορά ανταποκρινόμενοι στην παρούσα Προκήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

  Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους.

 6. Κριτήριο ΑνάθεσηςΚριτήριο Ανάθεσης είναι ο μεγαλύτερος τελικός βαθμός προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Τεύχος της Προκήρυξης.
 7. Προθεσμία Υποβολής ΠροσφορώνΗ προθεσμία υποβολής των Προσφορών, λήγει την 5η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄.
  Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.
 8. Εγγυητική ΕπιστολήΓια την παραδεκτή υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (€ 5.500,00). Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο προς το 10% της Προσφοράς.
 9. Διάρκεια της ΣύμβασηςΗ διάρκεια της σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του αναδόχου, θα είναι δύο (2) ετών. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα δικαιούται να παρατείνει – ανανεώσει μονομερώς την διάρκεια της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών στο Διαγωνισμό.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG