Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 436/23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE PRIMAVERA P6 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (384 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,04 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (197 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG