Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου και του εξοπλισμού στην  αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η διάστρωση του σκυροδέματος πλήρωσης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων), κατασκευής ορθομαρμάρωσης χώρων κοινού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου και του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη και η διάστρωση του σκυροδέματος πλήρωσης στην αποβάθρα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  κατασκευής της ορθομαρμάρωσης στο ανατολικό κλιμακοστάσιο, χρωματισμοί, εργασίες εγκατάστασης  ηλεκτρολογικών σωλήνων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων παροχής ισχύος έλξης και φωτισμού.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα και η κατασκευή των εσωτερικών τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος έως την πλάκα επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής των τοιχίων και της πλάκας της αποβάθρας, των εσωτερικών τοιχίων μεταξύ των επιπέδων -3 και -2, καθώς και εργασίες κατασκευής των συναρμογών του σταθμού με τις σήραγγες. Βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα στις δύο προσβάσεις (βόρεια και νότια) του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης του Κρηναίου-Νυμφαίου οικοδομήματος στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης του σταθμού, οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην τροχιά 2, η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης του σταθμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου χρωματισμών, εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην τροχιά 1, καθώς και εργασίες, τοποθέτησης σχαρών και καλωδίων σε όλα τα επίπεδα του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τελικής αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, η εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (κάμερες, μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κλπ) και η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, ολοκλήρωσης τοποθέτησης ψευδοροφών με διάτρητα πανέλα, τοποθέτησης των πλευρικών επενδύσεων των κυλιομένων κλιμάκων στην αποβάθρα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού σηράγγων και αερισμού / κλιματισμού του σταθμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ψευδοροφής στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών και κατασκευής ψευδοροφών στα επίπεδα -1, -2 και -3.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης της αρχιτεκτονικής επένδυσης πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, οι τελικοί χρωματισμοί, καθώς και οι εργασίες σύνδεσης του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, τοποθέτησης του εξοπλισμού στην αίθουσα ανάπαυσης προσωπικού, εργασίες τοποθέτησης ειδών κιγκαλερίας, καθώς και εργασίες κατασκευής των οδεύσεων των ΑΜΕΑ στους χώρους κοινού.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της αρχιτεκτονικής επένδυσης πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εγκατάστασης του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος και των συσσωρευτών για το σύστημα φωτισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής ψευδοροφών και επενδύσεων από αδιάτρητα χαλύβδινα φύλλα, τοποθέτησης του εξοπλισμού στην αίθουσα ανάπαυσης προσωπικού, εργασίες τοποθέτησης ειδών κιγκαλερίας, κατασκευής των οδεύσεων των ΑΜΕΑ στους χώρους κοινού, καθώς και εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στην επιφάνεια.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος φωτισμού και των συσσωρευτών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής ψευδοροφών, τοποθέτησης κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των αφαιρετών κιγκλιδωμάτων καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής πυροφραγμών, τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων και μεταλλικών δαπέδων στα φρεάτια αερισμού, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού των συστημάτων αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων, καλωδίων φωτισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης, η τοποθέτηση των αφαιρετών κιγκλιδωμάτων, η κατασκευή των οδεύσεων των ΑΜΕΑ στους χώρους κοινού, η τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη και οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφής από ινογυψοσανίδα στις προσβάσεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στην περιοχή της διακλάδωσης, κατασκευής πυροφραγμών στον σταθμό, τελικών χρωματισμών, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού των συστημάτων αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων, εγκατάστασης του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού και του πίνακα φωτισμού MLU.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των οδεύσεων των ΑΜΕΑ στους χώρους κοινού και η τοποθέτηση της επίπλωσης στην αίθουσα σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των κατακόρυφων επενδύσεων από πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, κατασκευής πυροφραγμών, τελικών χρωματισμών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο και εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών και εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού αντλιοστασίων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών επενδύσεων με πανέλα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων αντισεισμικών αρμών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αυτόματου ελέγχου κτηρίου.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων πάγκων στους χώρους εστίασης σε όλα τα επίπεδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια, τοποθέτησης ψευδοροφών χαλύβδινων λωρίδων στους χώρους υγιεινής και εστίασης, ψευδοροφών ορυκτών ινών σε χώρους γραφείων, εργασίες εγκατάστασης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων και των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα. Στο κτήριο 2, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης των υαλοπετασμάτων και των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών επενδύσεων με πανέλα. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών, κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, εγκατάστασης των ανελκυστήρων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων κλιματισμού. Στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διευθέτησης δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων και ρείθρων στα πλαίσια αποκατάστασης της οδού Ποσειδώνος.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού σηματοδότησης παρά τη τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας».

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG