Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2022

Καλαμαριά Δεκέμβριος 2022
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτοστρώσεων καθώς και εργασίες ρυθμίσεων και δοκιμών SAT των κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη εργασίες βρίσκονται τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και γρανιτών κλιμακοστασίων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πυρανίχνευσης.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων, εργασίες πυρανίχνευσης, εργασίες εγκατάστασης σχαρών και γειώσεων στο επίπεδο των τροχιών καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και αεραγωγών για το σύστημα HVAC.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφάνειας οδού καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και ανοξείδωτων δακτυλίων επί των κυκλικών υποστυλωμάτων.
  • Τερματικό Φρέαρ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύων αποχέτευσης, πυρόσβεσης και ύδρευσης (συνδέσεις με δίκτυα σήραγγας).

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών, γειώσεων σχαρών και εξαεριστικών επί του δικτύου πυρόσβεσης στα μεσοδιαστήματα 2, 3, 4 και 5, τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG