Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δικτύων κατάθλιψης των αντλιοστασίων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εργασίες τοποθέτησης περιμετρικών γωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης καλωδίων σηματοδότησης στα ερμάρια του τεχνικού χώρου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, προπαρασκευαστικές εργασίες τοποθέτησης του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τελικής εκσκαφής του σταθμού, κατασκευής των προεντεταμένων αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης των διαφραγματικών τοίχων, εκσκαφής του νοτιο-ανατολικού φρέατος αερισμού, κατασκευής των μικροπασσάλων θεμελίωσης του σταθμού, κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, καθώς και οι εργασίες υλοποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης Ν’ στο βόρειο τμήμα της οδού Βενιζέλου. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα του σταθμού, παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής των περιμετρικών και των εσωτερικών τοιχίων, μεταξύ των επιπέδων -2 και -3. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται αρχαιολογική έρευνα στις δύο προσβάσεις (βόρεια και νότια) του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης διάστρωσης γρανιτών στα επίπεδα των χώρων κοινού, καθώς και οι εργασίες επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών, ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου χρωματισμών, καθώς και εργασίες συναρμολόγησης των κυλιομένων κλιμάκων και τοποθέτησης σχαρών σε όλα τα επίπεδα του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της επίπλωσης και του υαλοπίνακα στην αίθουσα σταθμάρχη, η εγκατάσταση των πινάκων μόνιμης αντιστάθμισης στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και η τοποθέτηση του υαλοστασίου του εκδοτηρίου εισιτηρίων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης των υπερυψωμένων δαπέδων, καθώς και εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι συνδέσεις των παροχικών και των καλωδίων τροφοδοσίας, οι υδραυλικές σνδέσεις και η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων στους χώρους προσωπικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής πυροφραγμών και κλεισίματος ανοιγμάτων, κατασκευής ψευδοροφών στα διάφορα επίπεδα και εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών και επενδύσεων αδιάτρητων χαλύβδινων φύλλων, η τοποθέτηση της επίπλωσης στην αίθουσα σταθμάρχη, των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (κάμερες, μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κλπ). Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος, καθώς και εργασίες σύνδεσης του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της αρχιτεκτονικής επένδυσης πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, κατασκευής του στεγάστρου του φεγγίτη στην επιφάνεια, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, η επένδυση με γρανίτη στις προσβάσεις, η τοποθέτηση της επίπλωσης και η κατασκευή της ψευδοροφής στην αίθουσα σταθμάρχη, η εγκατάσταση των πινάκων μόνιμης αντιστάθμισης στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και η τοποθέτηση των πλευρικών μεταλλικών καλυμμάτων των ανεμιστήρων αερισμού σηράγγων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες, εγκατάστασης των πινάκων φωτισμού στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων του συστήματος πυρανίχνευσης.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της επίπλωσης στην αίθουσα σταθμάρχη, του πυράντοχου κουφώματος στο εκδοτήριο εισιτηρίων, καθώς και η τοποθέτηση των σχαρών απορροής των κλιμακοστασίων και των φρεατίων αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του συστήματος ανάρτησης ψευδοροφής στα επίπεδα -1, -2 και -3, τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων, αφαιρετών κιγκλιδωμάτων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής και της επίπλωσης στην αίθουσα σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων, κατασκευής ψευδοροφής από ινογυψοσανίδα στις προσβάσεις, καθώς και εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού, εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και ολοκλήρωσης εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού των συστημάτων αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του μεταλλικού πάγκου και του πυράντοχου κουφώματος στο εκδοτήριο εισιτηρίων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των κατακόρυφων επενδύσεων από πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, κατασκευής πυροφραγμών, τελικών χρωματισμών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στους χώρους κοινού, η τοποθέτηση του μεταλλικού πάγκου και του πυράντοχου κουφώματος στο εκδοτήριο εισιτηρίων, η κατασκευή του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη και οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφής από γυψοσανίδα στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων γυψοσανίδας επάνω από τις θύρες των ανελκυστήρων φορείων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πυράντοχων βαφών εσωτερικά. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ερμαρίων στους χώρους εστίασης σε όλα τα επίπεδα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εργασίες εγκατάστασης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων και των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, τοποθέτησης ανοξείδωτων πάγκων εστίασης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος φυτεμένου δώματος. Στο κτήριο 2, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτηριακού συγκροτήματος ΙΙ, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καλωδιώσεων δικτύου, κατασκευής του δικτύου πυρόσβεσης, εγκατάστασης καλωδίων ασθενών ρευμάτων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων πυρανίχνευσης και  ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου. Στον περιβάλλοντα χώρο συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεατίων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, κατασκευής κρασπέδων, ρείθρων και πεζοδρομίων ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στην περιοχή της ανατολικής πύλης και της νέας εισόδου συρμών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης παρά την τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας».

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG