Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Νοέμβριος 2022

Καλαμαριά Νοέμβριος 2022
  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προεργασίες για την τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, σοβατεπί, καθώς και εργασίες στεγάνωσης του αντλιοστασίου.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αποστράγγισης βαλβίδων κατάκλισης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξαεριστικών του δικτύου πυρόσβεσης καθώς και εργασίες εγκατάστασης δικτύου αποστράγγισης βαλβίδων κατάκλισης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών υαλοστασίων στην κεντρική είσοδο και στο κατάστημα, καθώς και προεργασίες για την επανατοποθέτηση ιστών δημοτικού φωτισμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματων θυρών αποβαθρών καθώς και εργασίες εγκατάστασης συλλεκτών του δικτύου αυτόματης κατάσβεσης.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης δικτύων και εξοπλισμού για το σύστημα HVAC.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Στην περιοχή του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος των αυτόματων θυρών αποβαθρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων, συνδέσεων στο συλλέκτη αυτόματης κατάσβεσης, εργασίες εγκατάστασης δικτύου αποστράγγισης βαλβίδων κατάκλισης, καθώς και εργασίες τοποθέτησης δικτύων και εξοπλισμού για το σύστημα HVAC.
  • Τερματικό Φρέαρ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συλλεκτών του αντλιοστασίου υδάτων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 1 τροχιά 2 καθώς και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών, γειώσεων σχαρών και εξαεριστικών του δικτύου πυρόσβεσης στα μεσοδιαστήματα 3, 4 και 5 τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG