Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2021
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στις προσβάσεις. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Ολοκληρώθηκε επίσης η εγκατάσταση των βάσεων του εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, εκτός των βάσεων των μετασχηματιστών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στις προσβάσεις, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των βάσεων εξοπλισμού των υποσταθμών φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Στη βόρεια πρόσβαση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του κεφαλοδέσμου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής φρεατίων ομβρίων, στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας του σταθμού. Στη νότια πρόσβαση, ολοκληρώθηκε η αφαίρεση των ικριωμάτων και του ξυλοτύπου της πλάκας οροφής και τέθηκε σε εφαρμογή η κυκλοφοριακή ρύθμιση Μ’. Αναφορικά με τις αρχαιολογικές εργασίες, στον κυρίως σταθμό βρίσκεται σε εξέλιξη η απόσπαση των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Στη νότια πρόσβαση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των υλικών επίχωαης προστασίας των αρχαιοτήτων και στη βόρεια πρόσβαση βρίσκεται σε εξέλιξη ανασκαφική έρευνα.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα και τέθηκε σε εφαρμογή η κυκλοφοριακή ρύθμιση Ζ’. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της τοιχοποιΐας στα επίπεδα αποβάθρας και τροχιάς, καθώς και τα επιχρίσματα στο επίπεδο τροχιάς. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων στα επίπεδα -2 και -3, χρωματισμών σε όλον τον σταθμό, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού. Επίσης, εκτελέσθηκαν εργασίες εγκατάστασης των δικτύων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του σταθμού. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικές εργασίες υποστήριξης της αρχαιολογικής ανασκαφής, στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης περιμετρικών γωνιών στήριξης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, τοποθέτησης επένδυσης κεραμικών πλακιδίων στο αντλιοστάσιο του σταθμού, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων στις ράμπες στο επίπεδο της οδού, καθώς και οι εργασίες επαναφοράς της οδού Εγνατία στην προτεραία κατάσταση. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού σηράγγων και αερισμού/κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και καλωδιώσεων εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης της ηχομονωτικής επένδυσης πετροβάμβακα στα φρέατα αερισμού, καθώς και η τοποθέτηση των περιμετρικών γωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, συνδέσεων εξοπλισμού παροχής μέσης τάσης, εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού και αεραγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και καλωδιώσεων εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, οι εργασίες κατασκευής των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, οι εργασίες επένδυσης του κεντρικού κλιμακοστασίου με πλάκες γρανίτη, καθώς και η επένδυση του αντλιοστασίου με κεραμικά πλακίδια. Βρίσκονται σε εξέλιξη  εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών εξοπλισμού κλιματισμού στους χώρους  συσσωρευτών και εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εγκατάστασης εξοπλισμού πυρανίχνευσης και εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και καλωδιώσεων εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, η τοποθέτηση ακουστικής επένδυσης στα φρέατα αερισμού, καθώς και κατασκευή των πυροφραγών και οι τελικοί χρωματισμοί στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη  εργασίες εγκατάστασης και καλωδιώσεων εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής στηΝ περιοχή του προσωρινού ανοίγματος, οι εργασίες κατασκευής των πυροφραγών και οι τελικοί χρωματισμοί στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στο αντλιοστάσιο και στους χώρους προσωπικού, επένδυσης του κεντρικού κλιμακοστασίου με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Εφαρμόσθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση Ζ’ και στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πυροφραγών και οι τελικοί χρωματισμοί. Στο επίπεδο της οδού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών σχαρών στα φρεάτια αερισμού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) στους τεχνικούς χώρους συσσωρευτών και παροχής αδιάλειπτης ισχύος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας (πεζοδρόμια οδ. Σόλωνος), ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών σχαρών των φρεατίων αερισμού στο επίπεδο της οδού, καθώς και οι τελικοί χρωματισμοί στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των σχαρών καλωδίων στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, καθώς και η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), του ψύκτη νερού και της αντλίας θερμότητας.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών, καθώς και οι τελικοί χρωματισμοί στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πυροσβεστικών φωλεών στην σήραγγα μεταξύ του σταθμού «Νέα Ελβετία» και Αμαξοστάσιο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες εργασίες στις σήραγγες μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία».

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης της κεντρικής εισόδου με πλάκες μαρμάρου, εργασίες πλακοστρώσεων εξωτερικών χώρων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων ανελκυστήρων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του λεβητοστασίου (κυκλοφορητές, βάνες κ.λπ.) και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, συνδέσεις εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψυχροστασίου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών στο επίπεδο +69,00.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εγκατάστασης επίπλων και η κατασκευή των βιομηχανικών δαπέδων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σταθμών εργασίας, εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων υαλοστασίων και εργασίες κατασκευής ψευδοροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο +66,40. Επίσης, αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στο επίπεδο +58,00 (Κ.Ε.Λ.).

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς 1 & 2 μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου», και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς μεταξύ των σταθμών «Βενιζέλου» και «Δημοκρατίας», εργασίες λείανσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων στις σήραγγες μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Νέου Σιδηροδρομικού σταθμού».

 • Αναφορικά με τις εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία:
 • Κυλιόμενες κλίμακες: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανεξάρτητες δοκιμές στους σταθμούς «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδη», «Φλέμινγκ», «25η Μαρτίου», «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία».
 • Ανελκυστήρες: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στους σταθμούς «Σιντριβάνι», «Ευκλείδη», «Φλέμινγκ» και «Ανάληψη».
Print Friendly, PDF & Email
WCAG