Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2021

Καλαμαριά Δεκέμβριος 2021
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Στην περιοχή της Διασταύρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών καθώς και εργασίες εγκατάστασης για το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συλλεκτών για το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και εγκατάστασης συλλεκτών για το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Στην περιοχή της 2ης Διασταύρωσης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών πανέλων στους χώρους αερισμού.
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων αυτών, στο ύψος της Διασταύρωσης «Νομαρχία»-επίπεδο τροχιών. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας αλλαγών/διασταυρώσεων R100/500 στην περιοχή του Επιστάθμου.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG