Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2021
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του αντλιοστασίου με κεραμικά πλακίδια, καθώς επίσης και η εγκατάσταση της τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού (monorail). Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης (τεχνικός χώρος 3.9) εκτός του μετασχηματιστή. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων,  καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και πυρόσβεσης σε όλα τα επίπεδα.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάτρησης για την τοποθέτηση των αγκυρίων του μεταλλικού πλαισίου ανάρτησης των θυρών αποβαθρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα του σταθμού. Επίσης, εκτελέσθηκαν εργασίες εγκατάστασης των δικτύων αποχέτευσης και πυρόσβεσης, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού (monorails) και βάσεων εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Στη νότια πρόσβαση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων, κατασκευής ξυλοτύπου και τοποθέτησης οπλισμού για τη σκυροδέτηση της πλάκας οροφής.  Στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας στο επίπεδο της αποβάθρας, χρωματισμών σε όλα τα επίπεδα, προπαρασκευαστικές εργασίες για το κλείσιμο των προσωρινών ανοιγμάτων των πλακών στο νότιο τμήμα, καθώς και εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού σε όλο το νότιο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ (Σταθμός & Διασταύρωση): Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των βάσεων του εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, η εγκατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης, καθώς και η εγκατάσταση των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου (BACS). Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, καθώς και εργασίες συνδέσεων των  πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου. Στη διασταύρωση τροχιογραμμών, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής δοκού διαχωρισμού των σηράγγων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μεταλλικής κάλυψης και προστασίας των ανελκυστήρων στο επίπεδο της οδού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, καθώς και εργασίες κατασκευής του διαχωριστικού τοιχίου μεταξύ του σταθμού και του Α.Π.Θ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου (BACS), καθώς και ηλεκτρολογικές συνδέσεις για την έναρξη των ανεξάρτητων δοκιμών (SAT) των ανελκυστήρων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, χρωματισμών στο φυλάκιο του Παπαφείου Ιδρύματος, εργασίες υδραυλικών συνδέσεων και εγκατάστασης των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού συσσωρευτών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, καθώς και της αντλίας θερμότητας και του ψύκτη νερού. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, καθώς και των κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU).
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου (BACS). Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος και οι συνδέσεις μεταξύ πίνακα Μέσης Τάσης και μετασχηματιστών, με τα ακροκιβώτιά τους.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων υπερυψωμένων δαπέδων στα επίπεδα -1 και -2, εργασίες συνδέσεων των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου (BACS) και εργασίες εγκατάστασης και υδραυλικές συνδέσεις ψύκτη νερού, αντλίας θερμότητας και των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) στους τεχνικούς χώρους, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης του υποσταθμού φωτισμού και βοηθητικής ισχύος και οι συνδέσεις μεταξύ πίνακα Μέσης Τάσης και μετασχηματιστών, με τα ακροκιβώτιά τους.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης του νοσοκομείου και οι εργασίες χρωματισμών του φυλακίου, στο  οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Εντός του σταθμού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πατημάτων και ριχτιών του κεντρικού κλιμακοστασίου και των προσβάσεων, και τοποθετήθηκε η μεταλλική σκάλα στον χώρο του υποσταθμού Δ.Ε.Η. Στο επίπεδο οδού, εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας και κατασκευής φρεατίων συλλογής ομβρίων στο ανατολικό τμήμα της οδού Δελφών, ενώ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των περιμετρικών μεταλλικών γωνιών έδρασης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους σηματοδότησης – τηλεπικοινωνιών – εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος – πινάκων θυρών αποβαθρών – υποσταθμού παροχής βοηθητικής ισχύος – αίθουσας σταθμάρχη και εκδοτηρίου εισιτηρίων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU), του πίνακα Μέσης Τάσης και του φορτιστή συσσωρευτών, στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης εγκατάστασης των μετασχηματιστών, καθώς και των πινάκων του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου (BACS).
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) των τεχνικών χώρων συσσωρευτών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του δικτύου αποστράγγισης των κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU).

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, καθώς και τοποθέτησης πανέλων διαμερισματοποίησης στο συνεργείο επισκευών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ρολογιών και μεγαφώνων, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα και του δικτύου πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων ασθενών ρευμάτων και τερματισμοί λήψεων δεδομένων τηλεπικοινωνιών, εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων του συστήματος αυτομάτου ελέγχου κτηρίου και εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του ανελκυστήρα ανύψωσης φορείων, εγκατάστασης ανεμιστήρων στο βαφείο συρμών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του λεβητοστασίου (κυκλοφορητές, βάνες κλπ).
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του υπερυψωμένου δαπέδου, χρωματισμών και βιομηχανικών δαπέδων στα επίπεδα +70,70 και +66,40, Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι εγκαταστάσεις αεραγωγών, στομίων και του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της εγκατάστασης επίπλων και του video wall. Στο κτήριο 2, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων στέγης και κουφωμάτων αλουμινίου, κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων, χρωματισμοί στο επίπεδο +58,00 και τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων στους χώρους υγιεινής. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ενδοδαπέδιων καναλιών καλωδίων, εγκατάστασης σωληνώσεων κλιματισμού και τοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στο επίπεδο +70,70.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης γραμμών μεταξύ των σταθμών  «Αγίας Σοφίας» και «Δημοκρατίας», καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι». Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σκυροδέτησης γραμμών μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού», τοποθέτησης του ελαστομερούς υποστρώματος των πλωτών πλακών τροχιάς 1 & 2 μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου», καθώς και εργασίες λείανσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων, στην περιοχή του Επιστάθμου.

Συνεχίζονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG