Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Οκτώβριος 2021

Καλαμαριά Οκτώβριος 2012
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γρανιτών σε στηθαία και σοβατεπί στο κεντρικό κλιμακοστάσιο.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης κεντρικής νησίδας οδού Πόντου, τοποθέτησης υαλοστασίων ανατολικής και δυτικής εισόδου καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης βανών αποστράγγισης.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης βανών κατάκλισης και αποστράγγισης καθώς και εργασίες τοποθέτησης αυτόματων θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες μόνιμων συνδέσεων δικτύων ΟΚΩ, καθώς και εργασίες φωτισμού και ασθενών ρευμάτων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε  εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων αυτών στο μεσοδιάστημα 1 τροχιές 1 & 2, τοποθέτησης σωλήνων πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 2, εργασίες τοποθέτησης πυροσβεστικών φωλιών στο μεσοδιάστημα 3 τροχιές 1 & 2 καθώς και τοποθέτησης πυροσβεστικών φωλιών στην περιοχή του Επιστάθμου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης της τρίτης γραμμής σε όλο το μήκος της σήραγγας, τροχιά 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG