Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2021
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, στη σήραγγα του Επιστάθμου, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο βόρειο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το κλείσιμο του προσωρινού ανοίγματος της πλάκας οροφής, καθώς και η εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης Μ’. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο -1 και εργασίες κατασκευής των νησίδων στις οδούς Λαγκαδά και Μοναστηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση των αρχαιοτήτων, καθώς και αποσπάσεις στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πασσάλων αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Εκτελέσθηκαν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου και τοποθέτησης δημοτικού φωτισμού στο νότιο τμήμα της οδού Εγνατίας και βρίσκονται  σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας στα επίπεδα -1 και -2, καθώς και εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ (Σταθμός & Διασταύρωση): Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις των κυλιομένων κλιμάκων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης και του Ασύλου του Παιδιού, καθώς και στην περιοχή της νότιας πρόσβασης (περιοχή ΔΕ.Θ.). Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού/κλιματισμού του σταθμού, καθώς και εγκατάστασης κλιματιστικής μονάδας Κλειστού Βρόγχου (CCU) στους τεχνικούς χώρους.

Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της διπλής αλλαγής τροχιών  και η εγκατάσταση της ηλεκτροφόρου γραμμής.

 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) στους τεχνικούς χώρους συσσωρευτών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων Κλειστού Βρόγχου (CCU) στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής του δικτύου πυρόσβεσης στο επίπεδο -1, τοποθέτησης κατακόρυφων επενδύσεων από ανοξείδωτα πανέλα στους χώρους κοινού (επίπεδο -1), καθώς και εργασίες επαναφοράς της κυκλοφορίας στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου & Εγνατία στην αρχική θέση.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της περίφραξης του «Παπαφείου» Ιδρύματος, καθώς και εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού του Ιδρύματος.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης καλωδίων διανομής ισχύος, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων κυλιομένων κλιμάκων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης καλωδίων φωτισμού στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του φρεατίου σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης του σταθμού με την ΕΥΑΘ, στο επίπεδο της οδού, και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στο επίπεδο -1. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι μεμονωμένες δοκιμές (SAT) των εξωτερικών κυλιομένων κλιμάκων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού, ορθομαρμαρώσεων με πλάκες γρανίτη στους χώρους κοινού και αποκατάστασης κυκλοφορίας στην επιφάνεια (οδός Σόλωνος).
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης σχαρών και γειώσεων στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υπερυψωμένου δαπέδου στο κτίριο 8, εγκατάστασης καλωδίων τηλεπικοινωνιών στο επίπεδο +69,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των δικτύων κλιματισμού και φωτισμού στο +69,00.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οικοδομικές εργασίες στα επίπεδα +53,00 και +58,00, εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, κατασκευής υπερυψωμένου δαπέδου στο επίπεδο +58,00, εγκατάστασης του δικτύου κλιματισμού στο επίπεδο +66,40, δικτύου πεπιεσμένου αέρα στο επίπεδο +47,50 και εγκατάστασης του συστήματος ανίχνευσης παράνομης διείσδυσης στο επίπεδο +53,00.

Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συναρμολόγησης του μεταλλικού φορέα του δικτύου ακαθάρτων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων στις εσωτερικές οδούς του Αμαξοστασίου.

 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σιδηροδρομικής επιδομής στο δυτικό τμήμα του Έργου και ειδικότερα, διανομή στρωτήρων, συναρμολόγηση τροχιών και αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις, μεταξύ των σταθμών «Αγίας Σοφίας» και «Δημοκρατίας».
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Στις 12/07/21 έλαβε χώρα η ενεργοποίηση του ρεύματος έλξης στο ανατολικό τμήμα του έργου, μεταξύ του σταθμού «Σιντριβάνι» και του Αμαξοστασίου, ενώ στις 14/07/21 άρχισαν οι δυναμικές δοκιμές των συρμών στο εν λόγω τμήμα.

 • Σύστημα Παροχής Ισχύος: Ολοκληρώθηκαν όλες οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος σε όλους τους σταθμούς, από το «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο.
 • Σύστημα Παροχής Ισχύος Έλξης: Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος σε όλους τους σταθμούς, οι οποίοι διαθέτουν υποσταθμό παροχής ισχύος Έλξης, από το «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο, σε όλο τον εξοπλισμό του υποσυστήματος Έλξης, εκτός από τους Μετασχηματιστές.

Υλοποιήθηκε με επιτυχία η θέση σε λειτουργία όλων των υποσταθμών έλξης και η ενεργοποίηση του τμήματος του Έργου από το Αμαξοστάσιο έως και τον σταθμό «Πανεπιστήμιο».

Επιπλέον, έλαβε χώρα η έναρξη των δοκιμών διεπαφών με το σύστημα PRCS στο Αμαξοστάσιο και τον υποσταθμό έλξης του σταθμού «Σιντριβάνι».

 • Σύστημα 3ης Γραμμής: Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος, σε ολόκληρο το τμήμα σήραγγας από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο. Επιτυχής ηλεκτροδότηση του συστήματος 3ης Γραμμής από το Αμαξοστάσιο Πυλαίας έως τον σταθμό «Πανεπιστήμιο».
 • Σύστημα Τηλεπικοινωνίων: Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος Ψηφιακής Μετάδοσης Πληροφορίων σε όλους τους σταθμούς, από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. Συνεχίζονται οι εσωτερικές δοκιμές με λοιπά υποσυστήματα όπως σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (RADIO) και DCS.
 • Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας (RADIO): Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος σε όλους τους σταθμούς, από τον σταθμό Σιντριβάνι έως και το Αμαξοστάσιο, καθώς επίσης και στο αντίστοιχο τμήμα της σήραγγας, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. Έναρξη δοκιμών διεπαφών με τα υποσυστήματα DCS και TLC.
 • Σύστημα DCS: Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος σε όλους τους σταθμούς, από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και το Αμαξοστάσιο, καθώς επίσης και στο αντίστοιχο τμήμα της σήραγγας ώστε να υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. Έναρξη δοκιμών διεπαφών με τα υποσυστήματα Signalling, RADIO και TLC. Έναρξη δυναμικών δοκιμών ραδιοκάλυψης σε όλο το τμήμα γραμμής, από το Αμαξοστάσιο έως τον σταθμό «Πανεπιστήμιο». Έναρξη δυναμικών δοκιμών διεπαφών με το υποσύστημα Σηματοδότησης (CBTC).
 • Σύστημα Θυρών Αποβαθρών: Έναρξη εσωτερικών μερικώς ανεξάρτητων δοκιμών του υποσυστήματος στον σταθμό «Σιντριβάνι».
 • Σύστημα PRCS (τηλε-ελέγχου Ισχύος Έλξης): Έναρξη εσωτερικών μερικώς ανεξάρτητων δοκιμών και δοκιμών διεπαφών με το υποσύστημα ισχύος Έλξης στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και τον Υποσταθμό ανόρθωσης του σταθμού «Σιντριβάνι».
 • Σύστημα Σηματοδότησης: Ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές του υποσυστήματος σε όλους τους σταθμούς, από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως και τον σταθμό «Νέα Ελβετία», καθώς επίσης και στο αντίστοιχο τμήμα της σήραγγας, εκτός της διπλής αλλαγής «Σιντριβάνι». Συνεχίζονται οι εσωτερικές δυναμικές δοκιμές στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και έχουν αρχίσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτέλεση των δυναμικών δοκιμών στη σήραγγα (δοκιμές ραδιοκάλυψης και εντοπισμού / αναγνώρισης ραδιοφάρων). Συνεχίζονται οι εσωτερικές δοκιμές διεπαφών με τα υπόλοιπα υποσυστήματα στον χώρο του Αμαξοστασίου.
 • Τροχαίο Υλικό: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δυναμικές δοκιμές επιτάχυνσης και πέδησης σε τμήμα της γραμμής.
 • Εξοπλισμός Αμαξοστασίου: Έναρξη και ολοκλήρωση εσωτερικών και επίσημων δοκιμών του ακόλουθου εξοπλισμού:
 • Νο 54 – Ανυψωτικοί Γρύλλοι
 • Νο 55 – Υποδαπέδια Εγκατάσταση Ανύψωσης Φορείων
 • Νο 56 – Υποδαπέδια Εγκατάσταση Ανύψωσης Συρμού
 • Νο 114 – Υποδαπέδιος Τόρνος Επεξεργασίας
 • Νο 120 – Κινητήριο Όχημα Γραμμής
 • Δοκιμές Ενοποίησης Συστήματος (SIT): Εκτελέσθηκε η δοκιμή περιτυπώματος στο Αμαξοστάσιο πυλαίας (SIT-DPT-1) και στο τμήμα της γραμμής από Αμαξοστάσιο έως σταθμό Πανεπιστήμιο (SIT-ML-1).
Print Friendly, PDF & Email
WCAG