Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Καλαμαριά Ιούλιος 2021
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων στο κλιμακοστάσιο εισόδου καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών. Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας οροφής για το κλείσιμο του ανοίγματος καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες για την εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης Ι΄ καθώς και εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών και γειώσεων σχαρών.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στα μεσοδιαστήματα 3 και 5 τροχιά 1 καθώς και στην περιοχή του Επιστάθμου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων σχαρών στα μεσοδιαστήματα 2 και 3 τροχιές 1 και 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG