Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο -1, εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο βόρειο τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας στα επίπεδα μεσοπατώματος και -1, καθώς και εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων στο επίπεδο του μεσοπατώματος.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού στην περιοχή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς και εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού στην περιοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών αερισμού στο επίπεδο της αποβάθρας.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες κατασκευής του φρεατίου ύδρευσης και πυρόσβεσης (σύνδεση με ΕΥΑΘ) στο επίπεδο της οδού.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδας επί του μεταλλικού υποσκελετού των θυρών αποβαθρών στην τροχιά 1, εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης στην σήραγγα, καθώς και εργασίες τερματισμού καλωδίων παροχής ισχύος έλξης.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής του φρεατίου ύδρευσης και πυρόσβεσης (σύνδεση με ΕΥΑΘ) στο επίπεδο της οδού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συναρμολόγησης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και η κατασκευή του υπερυψωμένου δαπέδου στον χώρο του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών, κατασκευής γειώσεων στο επίπεδο -3 και εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές για τη διέλευση παροχικών καλωδίων ΔΕΗ στον σταθμό, καθώς και η κατασκευή του υπερυψωμένου δαπέδου στον χώρο του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων διανομής ισχύος, κατασκευής γειώσεων στον τεχνικό χώρο του υποσταθμού, φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος στο επίπεδο +52,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στο επίπεδο +69,00.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στο επίπεδο +58,00, τοποθέτησης επενδύσεων αλουμινίου και πυράντοχων υαλοστασίων, εγκατάστασης δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού στο επίπεδο +61,40 και εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων CCU στα επίπεδα +62,30 και +75,00. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και εργασίες κατασκευής όδευσης του δικτύου ακαθάρτων.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της διπλής αλλαγής τροχιών της διασταύρωσης «Νέα Ελβετία» και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες κατασκευής των αλλαγών τροχιάς 26-27 και 28-29 στη σήραγγα από τον σταθμό «Νέα Ελβετία» προς το Αμαξοστάσιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της διπλής αλλαγής τροχιών στην θέση «Διασταύρωση Σιντριβάνι».

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής στο τμήμα μεταξύ του σταθμού «Νέα Ελβετία» και του Αμαξοστασίου, τοποθέτησης πλακών πεζοδιαδρόμων στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Αναλήψεως» και «Νέα Ελβετία», εγκατάστασης προστατευτικών καλυμμάτων της τρίτης γραμμής στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Ανάληψη», καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης, οπτικών ινών και καλωδίων παροχής ισχύος έλξης στις σήραγγες.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG